Partneři:

Amadina Gouldové - Chov

Druh: Amadina gouldové
Latinský název : Chloebia gouldiae
Výskyt : severní část Austrálie
Krmení: Travní semena, směs pro drobné exoty (Deli nature,Prestige), zelené krmení, naklíčené zrniny, vaječná míchanice (All pet)
Snůška : 4 -6 vajíček
Inkubační doba: 14 – 15 dnů
Vylétnutí z hnízda: za 21 dní
Osamostatnění: 14 – 21 dnů
Přepeření do šatu dospělých: 6 -7 měsíců, někdy až rok, výjimečně déle
Kroužkování: 7-10 den od vylíhnutí
Velikost kroužku: 2,75  mm
Doporučený věk pro první hnízdění: cca ve 12 měsících
Teploty v chov. zařízení: 18 – 22° C

Ve volné přírodě se amadiny Gouldové - Chloebia gouldiae (dále jen AG) vyskytují v severní části Austrálie, jejich biotopem jsou teplé a suché savany. V těchto oblastech se letní teploty pohybují v rozmezí 40-45° C , noční teploty jen velmi zřídka klesají pod 20 °C. V období dešťů, kdy teploty klesají a pohybují se na průměrných 30 °C se ptáci přemísťují (migrují) více do jižního vnitrozemí.
Snad proto si AG vysloužila mezi mnoha jinými přízvisky i označení „panelákový pták". Panelákové mikroklima se ukázalo jako velmi vhodné pro jejich chov, sucho a teplo, teploty 20-25 st.C, relativní vlhkost mezi 45-60%.

Pro zdravý chov a odchov těchto ptáků, jsou podmínky výše uvedené vpravdě ideální. Setkal jsem se však i s tím, že někteří chovatelé mají AG umístěny ve voliérách s možností výletu do venkovních prostorů i v zimních měsících. Viděl jsem AG koupající se ve sněhu, přičemž se nezdálo, že by jim toto počínání, jakož i vůbec pobyt venku v minusových teplotách působil nějaké zdravotní potíže. Je však nezbytné podotknout, že chovatel u kterého jsem tyto AG viděl, je na možnost proletu ve venkovních prostorech uvykal po několik desítek generací. V žádném případě bych nezkoušel a nedoporučoval dávat ptáky chované v bytových podmínkách do venkovních voliér, snad až na jedinou výjimku a tou jsou letní, případně velmi teplé jarní měsíce. Zbytečné experimenty a nedodržování základních pravidel chovu AG vedou až k nevratnému poškození jejich zdraví, či zvýšené mortalitě.

Rozlišení pohlaví u AG

Rozlišit pohlaví u AG lze pouhým okem. Není tak nutné čekat na zpěv samečka, jako je tomu například u pásovníků či chůviček. Samičky jsou rozpoznatelné podle matnějšího peří a v období páření jim černá zobáček (literatura někdy uvádí barvu tmavošedou).  Je tak zřejmé, že barva u samečků je daleko výraznější a jasnější, dá se snad také říct i pestřejší.

Chov

AG jsou velmi čilí ptáci, kteří se pohybují ve všech částech klecí a voliér.  Sám mám možnost pozorovat,  že někteří jedinci se velmi rádi zdržují na bidýlkách či větvích umístěných co nejvýše v kleci či voliéře, stejně tak jsem je mohl pozorovat na dně klece (voliérky), kde se s rozkoší přehrabovali ve zbytcích zrnin, ovoce, písku aj.. Přes jejich poměrnou čilost však musím říct, že jsou to velmi klidní ptáci, kteří zdaleka nedosahují „divokosti“ zebřiček, hlučnosti a divokého létání po klecích např. amad tříbarvých, nebo červenohlavých.  Proto se nedá u nich mluvit o hlučnosti. Ani hlasové projevy nejsou nikterak rušivé, samečci většinou jen velmi tiše ševelí, samičky popiskují, ale rovněž velmi tichounce.

Několikrát za den se AG dostávají do zvláštní polohy, které jsem se zvykl nazývat „siesty“. Jsou to chvilky, kdy se ptáci naprosto utiší a podřimují. Zvláštní je, že ač mám ptáky rozmístěné po celém obývacím pokoji, tak ta jejich „siesta“ vypukne jakoby na „povel“ a ticho a klid se rozhostí ve všech klecích najednou. Zpočátku, když jsem tyto ptáky začínal chovat mne tyto chvilku klidu velmi mýlily a zaměňoval jsem je s ochořením ptáků. Naštěstí jsem velmi záhy poznal, že tyto chvíle odpočinku jsou pro ně příznačné a vrozené.

Při velmi dobré péči se sice ptáci neochočí, ale zvyknou si na svého chovatele a neplaší se při příchodu ke klecím (v současné době vlastním samečka,který se nechá hladit-což opravdu není moc příznačné pro tyto druhy ptáků, měl jsem i samičku, která mi sedávala na prst, ale jen velmi opatrně a při nepatrném pohybu zase odlétla). Jsou to ptáci velmi milí a zvídaví,rádi prozkoumávají vše nové, co jim do klece umístím (ať již jsou to nové misky, napáječky, koupelničky,s krmivy je to již horší, jak jsem zmínil jinde).

Tito ptáci žijí sociálně,velmi dobře se cítí ve větších společenstvech ptáků svého druhu, agresivitu jsem

mezi nimi pozoroval naprosto výjimečně. Naopak, je naprosto běžné vidět, jak si dva samečci prohrabují peříčka, či jeden druhému vyzpěvuje, přičemž ten, který naslouchá natáhne hlavičku až těsně ke zpívajícímu samečkovi skoro tak, že se jej zobáčkem dotýká. Opravdu takové počínání pak vzbuzuje dojem, že ptáček pozorně „písničce“ naslouchá. Stejné počínání je pozorovatelné i u samic, které rovněž stejným způsobem naslouchají zpívajícím samečkům.

Problém s chovem může vznikat tam,kde není dostatečný klid.AG jsou poměrně lekavé a hlavně zvuky, které neznají (ještě je neměly možnost slyšet), je velmi plaší, nutí je k zběsilému letu po klecích a nebezpečí úrazu se tak nepoměrně zvyšuje. Jak jsem již říkal, jsem obyvatel panelového domu a tak mí ptáci se mnou obývají prostředí, které není na rušivé momenty zrovna chudé. Dnes je však již vůbec nevyvede z klidu houkající alarm ze zaparkovaného automobilu, nelekají se při vrtání souseda do panelu, rovněž na petardy metané pubertálními výrostky po ulicích je již neděsí, přesto se mi v poměrně nedávné době stalo, že stačilo, aby mně vypadl z ruky v kuchyni kastrůlek a následky této nemilé nehody byly velmi citelné. Dva páry opustily snůšku vajec a ostatní ptáci byli velmi poplašení a chvíli trvalo, než se zase uklidnili. Toto snad potvrzuje mou domněnku, že zvuky které neznají, nesetkali se s nimi, jsou pro ně rušivé a stresující.

Velmi oblíbenou činností AG je bezesporu koupání, které jako snad všichni ptáci velmi milují. V horkých dnech mám možnost pozorovat i několikeré denní koupání. Pak následuje usednutí na bidýlkách a velmi pečlivá údržba, probírání a narovnání peříček po koupeli. Tato činnost jim dokáže zabrat i několik desítek minut.

Chovné zařízení pro AG

Pokud máme AG chovat v bytových podmínkách, pak se jednoznačně jako vhodné pro jejich ubytování a chov jeví klece bednového typu. Rovněž bytová voliérka je vhodná pro jejich chov, méně však pro odchov ptáčat, jak se ještě budu zmiňovat v části o hnízdění. Jako naprosto nevhodné pro chov v bytových podmínkách si dovolím označit celodrátěné klece. V bednových klecích mají ptáci pocit většího bezpečí a klidu, nemluvě o větší praktičnosti při chovu v bytech (z bednových klecí vypadává méně zrnin, trusu, peříček).

Rozhodně vždy umísťujeme klece v takové místnosti, kde ptáci nejsou vystavováni cigaretovému dýmu (sám jsem kuřák, ale nikdy nekouřím v místnosti s ptáky a snažím se je cigaretovým kouřem neobtěžovat). Používám bednové klece těchto rozměrů - chovné klece 62 cm délka,50 cm výška a 30 cm hluboké. K proletu ptáků používám tzv. „ proletovaček“ o rozměrech – 124 cm délka,50 cm vysoké a 30 cm hluboké, další 100 cm délka, 50 cm výška a 40 cm hloubka. Můj kamarád a spolutvůrce těchto stránek používá klece velmi podobných rozměrů. Tyto rozměry jsou k chovu AG naprosto dostačující. Vzhledem k tomu, jaké teploty a vlhkost jsem uváděl pro chov AG za optimální, pokládám jejich chov ve venkovních voliérách za nepraktický (nikoliv za nemožný). Při poklesu venkovních teplot se zvyšuje mortalita jak starších chovaných ptáků, tak především mladých jedinců.

Výbava bednových klecí

Na výbavu klece jsou AG poměrně nenáročné. Zeleň by jistě uvítaly, ale není k jejich chovu bezpodmínečně nutná            (ovšem musím dodat, že když jsem k jejich chovu používal bytovou voliérku, pak nebylo krásnějšího pohledu, než když si guldičky posedaly na zelené borovicové a jalovcové větvičky). Ovšem není-li možno z různých důvodů klece zelením vybavit, pak plně postačí běžná výbava klecí.  Samozřejmostí jsou bidýlka (pokud je to možné, pak různých rozměrů a různě širokých, aby si ptáci mohli lépe obrousit drápky přirozenou cestou, a aby byli nuceni svými prsty objímat bidýlka a docházelo tak k různorodým úchopům, které tak lépe prospívá zdraví jejich nožek). Další nezbytnou výbavou jsou misky – sám používám keramické i umělohmotné, různých velikostí (jejich dobrá údržba, omyvatelnost a tím pádem držení v čistotě je velkou výhodou). Dále je dobré používat napáječky, ať už proto, že rozhodně není dobré aby se ptáci ve stejné vodě, kterou pijí i koupali, ale také proto, že není nutno v budoucnu ptáky na napáječky uvykat v případě, kdy je chce chovatel i vystavovat na různých výstavách.

Koupelnička je snad stejně nezbytnou výbavou klecí,jako ostatní již jmenované náležitosti, pro velkou oblibu, které AG v koupání mají.

Velmi vhodné je vybavení klecí rošty. Zbytky pokrmů, trusu, peříček, nebo nečistot jimi propadnou a ptáci se tak k nim nemohou dostat, čímž se dost omezuje pravděpodobnost přenosu nemocí a parazitů mezi chovanými ptáky (sám bohužel těmito rošty nedisponuji).

Další výbavou, která není sice k chovu nezbytná, ale usnadňuje chov hlavně pak úklid klecí jsou šuplíky (vysouvací dna klecí), na jejichž dno je možná dávat jako výplň a zároveň i ochranu před znečištěním dna, písky, drobné štěrky, či noviny (viděl jsem jako podklad v klecích i drobné hoblinky, což je pro mne ovšem nepraktické, protože kdykoliv se ptáci rozlétli,vylétaly hobliny na zem před klece).

Noční osvětlení

Svým amadinám  přisvěcuji  v nočních hodinách celoročně.  V létě, kdy nesvítím přes den a kdy je světla dostatek se mi noční osvětlení automaticky časovým spínačem zapne okolo 21 hodiny. Jinak mám osvětlení řešeno v zimním období, kdy ptákům prodlužuji den umělým osvětlením i v denních hodinách a které mívám zapnuto do 21 hodiny.  Noční osvětlení se automaticky zapne cca 15 minut před tím, než se vypne osvětlení, kterým jsem prodlužoval den.  Souběžným svícením obou osvětlení předcházím u ptáků šoku z leknutí, který by v případě, že by nastala najednou naprostá tma následovat. Ptáci po vypnutí hlavního světla chvíli neklidně poletují, ale pak se usadí každý na své místo a uloží se k spánku.  Sám jsem velmi dlouhou dobu noční osvětlení nepoužíval, ale musím se přiznat, že ztráty z nočního splašení ptáků, kteří doslova zběsile létají po kleci narůstaly neúměrnou řadou. Netvrdím, že ke ztrátám při nočním osvětlení nikdy nedochází, přesto se však za noční osvětlení velmi přimlouvám a jak jsem již zmínil, sám jej svým ptákům celoročně dopřávám.

Čistota,úklid a desinfekce klecí

Důležitým faktorem ovlivňující kvalitu života AG chovaných v klecích je zachovávání a udržování čistoty v chovných zařízeních. Dovolím si tvrdit, po zkušenostech s jinými ptáky (např. zebřičky, amady tříbarvé, červenohlavé, pásovníci, rýžovníci atd.),že žádný jiný z mnou chovaných druhů nebyl tak náročný na čistotu jako AG. Jakmile se chovné zařízení nachází ve stavu silného znečištění, velké nánosy trusu, zbytky krmiv a jiné nečistoty, záhy se to projeví na zdraví a kondici chovaných ptáků. Proto je nutné nutno klece uchovávat v čistotě jen s běžným provozním nepořádkem (nenabádám ke sterilnímu prostředí v klecích). 

Klece pravidelně čistím v týdenních cyklech, které spočívá ve výměně podkladu na dně klecí, důkladném omytí všech misek, napáječek a koupelniček.  Velký sanitární úklid provádím jednou za měsíc až dva, podle počtu chovaných ptáků.  Při tomto úklidu již dochází i na samotné omývání stěn klecí, důkladné omytí šuplíků, mříží a bidýlek.  Intervaly v úklidu klecí se mohou v závislosti na ročním období měnit (v letních měsících a parných dnech provádím důkladný úklid častěji, v zimním období, které je i obdobím odchovu je interval delší).

Na desinfekci a omývání klecí je na trhu široká škála výrobků, já s oblibou používám na desinfekci Virkon S, nebo Novalsan. Z prostředků proti parazitům střídavě používám Bio Kill, Arpalit 1%, nebo Milbentod.

K umývání misek, napáječek,koupelniček a krmítek používám horké vody se slabým koncentrátem Jaru, do které ještě přidávám pár kapek prostředku Novalsan.

Jak transportovat AG

Nedílnou součástí života AG se mnou je i jejich transport (doprava),ať již při nákupu ptáků,či jejich prodeji. Vzhledem k tomu,že je tento proces velmi stresující a náročný pro přepravovaného ptáčka, je nutné dodržet pár následujících kroků, aby se předcházelo zbytečným úhynům.

AG jsou teplomilní ptáci, jak už jsem zde několikrát zmínil. Proto se také snažím, aby přeprava probíhala v pro ně přijatelných teplotách. Na přepravu není dobré používat moc velké transportní přepravky. Pokud jsou nepřiměřeně velké, zvyšuje se riziko zranění ptáků. Proto je lépe používat menších přenosek. Zvláště u delších vzdáleností je nutné ptákům poskytnout vodu a krmení, není-li možno dát napáječku, pak alespoň kousek salátové okurky, list salátu a podobně. V přepravce nevozím větší počet jedinců (je-li k tomu přepravka uzpůsobena, vozím ptáky po jednom v jednotlivých kójích) V parných dnech neponechávám ptáčky v zavřeném automobilu na sedadle! Zásadně se při přepravě ptáků vyhýbám zakouřenému prostředí a prostředí, kde je nadměrný hluk.

Nákup nových ptáků

Teď,když jsem zmínil pár slov k transportu ptáků se mohu věnovat jejich nákupu. Ze svých zkušeností můžu doporučit jedině nákup zcela přepeřených ptáků. U nepřepeřených jedinců vysoce roste riziko jejich úhynů.

Při nákupu si poslechnu (dám ptáčka až k uchu), zda nejsou jeho vzdušné vaky napadené roztoči, nesmí být slyšet žádné pískání, chrčení, pomlaskávání.  Prohlédnu si okolí kloaky, zda-li je čisté a ptáček netrpí průjmem. V neposlední řadě prohlížím hrudní kost jestli není vystouplá, což je příznak zdravotních problémů. Dále neopomenu zkontrolovat kvalitu peří, čistotu zobáčku, lesk oka, prohlédnu nožičky, které musí být hladké a čisté.

Mám tu zkušenost, že noví ptáci si v novém prostředí velmi záhy zvyknou, přesto je nutné je sledovat zda našli krmení a hlavně vodu v napáječkách.

Nově zakoupené ptáky n i k d y nepouštím mezi ostatní ptáky. Vždy provedu karanténu v samostatné kleci po dobu nejméně tří týdnů.

foto - Miroslav Horák
Zdroj - Verhallenová – Encyklopedie ptáků v klecích a voliérách

autor: Miroslav Lifart
vloženo: 19. 01. 2012 17:30

Design: Miroslav Horák | Redakční systém vytvořilo Devtea.cz
Copyright 2005–2017 Amadina-Gouldove.com, všechna práva vyhrazena.
Použití jakýchkoliv částí těchto stránek je možné výhradně se souhlasem autorů.
Kontakt | Bannery pro váš web