Partneři:

Amada červenouchá (Erythrura coloria)

Výskyt : filipínský ostrov Mindanao
Velikost kroužku: 2,7 mm
Snůška : 2-3 vejce
Inkubační doba: 12 -13 dní
Vylétnutí z hnízda: za 21 dní
Osamostatnění: po zhruba 14 dnech
Přepeření do šatu dospělých: 4-6 měsíců
Kroužkování: 7-10 den od vylíhnutí
Krmení: Travní semena, směs pro drobné exoty (amada 1), zelené krmení, naklíčené zrniny

Úvod

K sepsání malého seznámení se s amadou červenouchou mi byly předlohou především články R.Svobody a P.Podpěry, publikované v časopise Fauna a Nová exota, dále pak zahraniční internetové stránky. Podobně jako u amady fidžijské jsem taktéž mohl vycházet ze zkušeností pánů Gajdoše a Nečase. Zdeněk Gajdoš je i autorem fotografií, které tento článek nezbytně doplňují. Amada červenouchá žije na filipínském ostrově Mindanao. Její výskyt byl zaznamenán  v nadmořské výšce 600 až 1500 m.n.m. Podle údajů R.Svobody se vyhýbá lesům nad hranící 1 600 m.n.m. Vlhkost vzduchu je velmi vysoká. Zajímavé jsou i jeho údaje o teplotě, v které amada červenouchá žije. Ta se pohybuje v rozpětí 13 – 25° C, přičemž se stoupající nadmořskou výškou tato teplota klesá.

Rozlišení pohlaví – samice je vybarvena méně intenzivně než samec. Její barvy jsou matnější. R.Svoboda dodává, že s věkem samice má peří tendenci tmavnout.  P.Podpěra pokládá rozlišení pohlaví za komplikovanější. Rozsah červené barvy za modrou maskou bývá dle jeho údajů menší. Hned však na základě výsledků svých pozorování dodává, že tento rozsah může být u každého ptáka velmi individuální, i když více červeně u samců vypozoroval. Chovatelé, kteří mají možnost své amady denně pozorovat a mají s nimi několikaleté zkušenosti se v určení pohlaví mýlí jen zřídka.

Chov Amady červenouché

Starší údaje o chovu amady červenouché jsou velmi podobné těm, které jsem měl možnost získat u amad fidžijských. Starší literatura a publikované články jednoznačně doporučovaly chov ve větších voliérách. P.Podpěra však již zmiňuje i chov ve větších klecích. Vzhledem k temperamentnosti amad červenouchých publikující chovatelé pokládají za důležité vybavit klece a voliéry zelení. Vycházím-li ze svých vlastních zkušeností, které jsem nabyl při chovu amad tříbarvých, amad červenohlavých a amad zelenomodrých, jejichž  chování si je tak podobné. Zeleň bych v klecích zcela jistě instaloval. Vždyť i způsob páření je  velmi podobný (jak ještě zmíním níže) a tak minimálně pro zachování zdraví samiček je zeleň velmi důležitá. Z fotografií Z.Gajdoše je patrno, že on sám zeleň ve svých klecích instalovánu prozatím nemá. Při naší časté e-mailové korespondenci se však zmínil, že tento stav hodlá v budoucnu změnit. I když dosáhl početných odchovů, chce svým amadám vytvořit v rámci svých možností co nejpřirozenější prostředí. U Zdeňka Nečase jsem ve voliérách viděl instalované větve borovice, túje a jalovce. Nechyběla ani bambusová dekorace. Dlužno dodat, že na prostoru v jakém chová své amady chovatel Nečas, je pro samečka jistě velmi problematické v době páření samičku dostihnout. Větší prostor těmto létavým ptákům velmi prospěje. Podobně jako jiné amady mají predispozici k obezitě, což má za následek nejen předčasné úhyny, ale také nechuť k páření a vyvádění mladých. Chovateli, který své ptáky drží ve větších klecích, či voliérách se pak naskytne nádherný pohled na tyto létající „střely“. Z. Gajdoš chová své amady v klecích o shodných rozměrech, jako je tomu u amad fidžijských. Jsou 90 -110 cm dlouhé, 50 cm hluboké a 65 cm vysoké. V těchto klecích se dočkal i svých prvních odchovů. Na pohyb kolem klecí, ať již při krmení, nebo kontrole snůšek si amady uvykly. Nedá se tvrdit, že by takový pohyb vítaly, nicméně se ho naučily akceptovat a po nějakou dobu snášet. Je zřejmé, že je lépe ptáky na pobyt u klecí uvykat, než dojde k hnízdění. Ptáci pak nejsou tolik lekaví, čímž se sníží hrozba opuštění snůšky. Chovatelské zařízení musí být vybaveno nádobami ke koupání. Nádoby ke koupání by měly být umístěny spíš na dně klece, zatímco misky, nebo napáječky pro napájení ve vyšších patrech klecí a voliér.

Teploty v chovatelském zařízení – výše jsem uvedl teploty, v kterých amady žijí ve volné přírodě. Ty jsou velmi variabilní podle toho, v jaké nadmořské výšce amady žijí. Starší literatura opět doporučovala vyšší teploty v chovatelské zařízení, některé údaje uvádějí až 26° C.  Chovatel Nečas drží amady při teplotách 17 – 20° C, chovatel Gajdoš při teplotách 18-20° C. P.Podpěra varuje před příliš nízkými teplotami především v období hnízdění. Nízké teploty, společně s hrozbou promoknutí a následného prochladnutí jsou pro mladé amady červenouché nebezpečné. Chovatel Zimansky (údaj z článku R.V) doporučuje teploty v rozmezí 22-24° C při nezbytném zajištění vyšší vzdušné vlhkosti, kterou on sám dosahuje odpařováním vody.  

Hnízdění Amady červenouché

V článku R.V. (předpokládám že jde R.Víta, článek byl podepsán jen iniciálami) v časopise Fauna jsem nalezl zpracované informace pocházející z chovu Z.Zimanského. Ten v době odchovu mladých (klece o rozměrech 1,8 x 0,9 x 2,1 nebo 3 x 0,55 x 0,65 m) jen jeden pár amad červenouchých, nebo nanejvýš s jedním párem jiného druhu amad. Nepodařilo se mi bohužel nalézt informace o odchovech při společném hnízdění více párů amad červenouchých. Pravděpodobně velký nedostatek amad na trhu vede chovatele k tomu, aby příliš neexperimentovali. Nenašel jsem však na škodu našeho článku ani jinou zmínku o hnízdění s jinými druhy ptáků. O tyto informace je naše malé pojednání o amadách červenouchých ochuzeno. Snad se v budoucnu přihlásí další chovatel, který nám pomůže chybějící informace doplnit.

Tok -  ač tato pasáž bude oprávněně vzbuzovat dojem, že jen kopíruji části článků zde na stránkách již umístěných, musím chovatele – návštěvníky ujistit, že tomu tak není. Tok všech amad je tak podobný, dá se říct stejný, že se této duplicitě informací nelze vyhnout. Ale k samotnému toku. Ten je velmi temperamentní. Samec samici pronásleduje a po dostihnutí se zaštípne do jejího zátylku. Dochází k velmi rychlé a krátké kopulaci. Před samotným pronásledováním samice samec mnohdy vydá ostrý trylek, který jsem si už dřív připodobnil k hvizdu píšťalky fotbalového rozhodčího.                                            

Průběh hnízdění, budky, stavební materiál -  k hnízdění chovatelé instalují do klecí polootevřené hnízdní budky, nebo budky s kulatým vletovým otvorem (R.V. – Zimansky). Své využití by stejně jako u jiných amad našly hnízdní budky určené pro andulky vlnkované. Stavební materiál k tvorbě hnízda je stejný, jako u ostatních amad. Kokosové vlákno, sisál a  jemné stébla travin. Samička snáší 2-3 vajíčka (Podpěra) a tento počet potvrzují i údaje R.Svobody. Snůška je zahřívána 12 – 13 dní, poté se mladé líhnou. Za dalších 21 dní vylétají z budky. Po dobu 14 dní (ojediněle i déle) jsou krmena rodiči. V rozmezí 4 -6 měsíců přepeří do šatu dospělých.

Výživa v období krmení ptáčat – pan Gajdoš nakličuje pro mladé amady  klíčící směs pro malé papoušky, stejně jako u svých amad fidžijských. Bez problému je mladými ptáky přijímána průmyslová míchanice All-pet. Jídelníček je zpestřován salátovou okurkou, jablky, hlávkovým salátem. Někteří chovatelé podávají listy špenátu, ptačinec žabinec, do míchanice přidávají mrkev. O krmení hmyzem jsem bohužel nenašel žádné informace. Je však předpoklad, že je amadám chovateli poskytován, i když to není ke zdárnému odchovu nezbytně nutné.                                             

 

Krmení

Podobně jako u amady fidžijské podávájí chovatelé Gajdoš a Nečas svým amadám červenouchým jako základní krmivo směs od firmy Blattner Amada 1. Za zmínku stojí postřeh R.Svobody, který vypozoroval jednoznačnou preferenci amad pro naklíčené zrniny. Jestliže mají na výběr, téměř vždy dají přednost naklíčeným zrninám. Dále R.Svoboda doporučuje v období hnízdního klidu podávat 2 x týdně vaječnou míchanici pro doplnění živočišných bílkovin. V období krmení mladých musí být předkládána denně. Zelené krmení vždy zpestří jídelníček našich chovanců. Pan Gajdoš proto svým amadám předkládá salátovou okurku, pomeranče, jablka, hlávkový salát. Opomenuta nemůže být ani správná dotace vitamíny, minerály a probiotiky, které vyváží poměrně jednostrannou stravu. Zde chovatelé preferují přípravky různých značek, od různých výrobců. Za osvědčené pokládám výrobky firmy Orlux.

foto - Zdeněk Gajdoš
literatura – článek Ing. Richarda Svobody v časopise Fauna,
článek R.V tamtéž,
článek P. Podpěra v časopise Nová exota,
Wikipedia, zahraniční internetové stránky.

autor: Miroslav Lifart
vloženo: 20. 01. 2012 15:52

Design: Miroslav Horák | Redakční systém vytvořilo Devtea.cz
Copyright 2005–2017 Amadina-Gouldove.com, všechna práva vyhrazena.
Použití jakýchkoliv částí těchto stránek je možné výhradně se souhlasem autorů.
Kontakt | Bannery pro váš web