Partneři:

Kardinál malý (Lophospingus pusillus)

Výskyt :

jižní Amerika 

Snůška : 2 – 3 vajíčka   
Inkubační doba: 12  dnů  
Vylétnutí z hnízda: za 14 dnů
Osamostatnění: za 5 – 6 týdnů    
Krmení: Směs drobných semen, naklíčené zrniny,  vaječná míchanice (All pet, Ce De), hmyz,
Teploty v chov. zařízení: 20 - 22° C

Úvod

Kardinál malý nepatří k těm druhům exotů, kteří by byli v popředí zájmu chovatelské obce. I přesto se domnívám, že alespoň stručný popis tohoto ptáčka na naše stránky věnované chovu exotického ptactva patří. Publikovaných informací je bohužel velmi málo a tak jsem vycházel převážně z popisu, který ve své knize zpracoval H.Dathe a z některých zahraničních internetových stránek.

Domovem kardinála malého jsou některé oblasti Paraguaye, Argentiny a Bolívie. Obývají křovinaté lesy, savany se vzrostlou vegetací, porostlé křovím. Hnízda staví v blízkosti křovinatých lesů. Kardinálové v době hnízdění žijí v párech, hnízdění probíhá velmi skrytě. Mimo období hnízdění se shlukují do hejn.

Rozlišení pohlaví – samice na rozdíl od samce nemá skvrnu na hrdle, její peří v okolí hrdla není tak čistě bílé, jako je tomu u samce. Pohlaví mladých ptáků lze rozpoznat zhruba od 3-4 měsíce jejich života. Samečkům za začne objevovat černý „bryndáček“.

Chov

V naší malé zemi pravděpodobně není mnoho chovatelů, kteří se chovem kardinála malého zabývají. Nemám samozřejmě nějaké přesné údaje, vycházím pouze z mě dostupných informací. Proto jsem byl velmi rád, když jsem tohoto ptačího krasavce spatřil po velmi dlouhé době na letošní výstavě Exota Olomouc 2007, kde jej vystavovala v krásné expozici  Palmového skleníku MVDr.Ľubica Nečasová. Dathe popisuje kardinála malého jako velmi čilého a vitálního ptáčka, který se projevuje   podobně jako sýkorka. Chov kardinála jednoznačně doporučuje jen do prostorných voliér. Pro chov v malých klecích není pro způsob svého života, velkou čilost a pohyblivost vhodný. Podle Datheho se navíc na malém prostoru projevuje agresivita u partnerů jednoho páru. Prostor k proletu kolem 2 m3    již pokládá  za dostatečný. Na zahraničních internetových stránkách jsem dohledal chov i s jinými druhy ptáků. Dathe dokonce poukazuje na jeho mimořádnou snášenlivost a to i v období hnízdění. Avšak  nejbližší okolí hnízda bývá kardinály zpravidla bráněno. Prostory k chovu kardinálů musí být dostatečně velké, jak jsem již zmínil výše. Literatura uvádí velikosti voliér kolem 4,5x2x2 m, ovšem tyto rozměry byly uvedeny pro dva páry kardinálů, s kterými tam současně byli chováni další čtyři ptáci. Velikost se tak samozřejmě odvíjí od počtu chovaných ptáků v jedné voliéře. Chov kardinála může probíhat i ve voliérách menších rozměrů, ty však nesmí být  příliš přeplněny ptáky. Voliéra musí být hustě osázená zelení, v které se kardinálové budou cítit obzvláště spokojeně především v období hnízdění.

Teploty v chovatelském zařízení – kardinál malý nesnáší příliš nízké teploty. Teploty pod nulou se k jeho chovu nedoporučují vůbec a také dlouhodobé držení při teplotách nižších jak 10°C se časem neblaze projeví na jeho zdraví a kondici.

Hnízdění

V našich zeměpisných šířkách hnízdí kardinál malý při chovu ve venkovních voliérách někdy v měsíci květnu, červnu. Ve vytápěných prostorech dojde k hnízdění i v našich zimních měsících. Takové hnízdění zaznamenal i Dathe ve své knize, kde popsal zkušenost chovatele Grimmera. Musím podotknout, že jde o starší publikované informace a tak jsem měl snahu najít informace novějšího data. Podařilo se mi najít jen velmi kusé informace na zahraničních internetových stránkách, které byly většinou velmi obecného charakteru. Přesto se dá říct, že někteří chovatelé ve svých internetových prezentacích popisují obdobné zkušenosti, i když ve většině případů nejdou moc do hloubky problému.

Průběh toku – Dathe popsal průběh toku následovně. Samec se při toku natáčí k samici jedním bokem, přikrčí se, přičemž mává křídlem. Někteří chovatelé pozorovali při tomto počínání i zpěv samečka, u kterého pohybuje hlavou dozadu. Chocholka je při tomto počínání vzpřímená. Při námluvách může dojít i pronásledování samice, jestliže ona ještě není k páření připravena. Těsně před aktem samotného páření samec samici zpravidla krmí.

Hnízdo, hnízdní materiál a průběh hnízdění – pro kardinály malé jsou k hnízdění vhodné hnízdní prostředky určené pro kanárky. Hnízdo ( košíček anebo drátěný skelet, v kterém si kardinálové hnízdo vystaví ) je vhodné instalovat někam do hustých částí větví, nesmí se však přitom opomenout skutečnost, že k hnízdu musí mít přístup nejen ptáci, ale i chovatel samotný, aby mohl provádět kontrolu snůšky. Dle dostupných informací snášejí kardinálové tyto kontroly poměrně dobře. Kardinálové své hnízdo staví z různých travin, kokosového vlákna, drobného peří. Dathe dále uvádí mech, drobné kořínky například pýru plazivého, zvířecí chlupy atd.

Snůška kardinálů má v průměru z 2-3 vajíčka. Snůšku zahřívá pouze samice, samec sedící samici krmí. Mladé se líhnou zhruba za 12 dní. Za další dva týdny opouštějí hnízdo, do kterého se pak již nevrací. Peří především na křídlech, ale i na ocase je v tomto období ještě velmi krátké. Z toho důvodu ještě nejsou mladí ptáci schopni létat. Jejich pohyb se omezuje jen na šplhání ve větvích, nebo pletivu voliéry, při kterém divoce mávají křídly. Hrozí jim tak různé úrazy, anebo nemoci z podchlazení, zvláště v případech,  kdy pobývají na dně voliéry a promáčí se ( prudký déšť, rosa ). Aby chovatel zamezil ztrátám, je lépe mladé ptáky odchytit a přemístit do vnitřní části voliéry.

Mladé jsou samostatné ve věku 5 -6 týdnů. Dathe uvádí, že mnohdy samice nasedne na další snůšku ještě před osamostatněním mladých z první snůšky. V těchto případech mladé krmí samec. Vzhledem k tomu, že dokrmení samcem bývá problematické, doporučuje Dathe odstranit hnízdo z voliéry hned poté, co jej mladí ptáci opustí. Tímto se částečně utlumí hnízdní pud k novému zahnízdění a mladé tak dokrmí oba rodiče, přičemž často stihnou vystavět hnízdo nové.

 

Krmení

Krmení pro kardinály malé se skládá se směsi drobných semen. Směs by měla obsahovat především semena lesknice, prosa a trochy nigeru. V současné době je již možno zakoupit komerčně vyráběné směsi, určené přímo pro tyto ptáky. Jídelníček kardinálů se nadále skládá z různého ovoce a zeleniny. V době krmení ptáčat je nezbytné krmení živočišného původu, vaječná míchanice ( tu ne vždy ptáci dobře přijímají ), mravenčí kukly, larvy potemníka moučného ( mouční červi ), muší larvy a další živý hmyz. Rádi  také konzumují máčené a naklíčené zrní.

Závěrem

K chovu kardinála malého je jistě nezbytné nastudovat více informací, než které jsem přinesl  tímto velmi obecným a na informace ne příliš bohatým příspěvkem. Povětšinou jsem při sepisování těchto řádků vycházel z knihy Heinricha Datheho „Príručka pre chovateľov vtáctva“ a z velmi kusých informací některých zahraničních stránek. Mnohé ze stránek byly bohužel psány jazyky, které vůbec neovládám ( španělsky, francouzsky ). Pro zájemce o chov kardinála malého, kteří hovoří i jinými jazyky, než je jazyk anglický, popřípadě německý, není problém si tyto informace na internetu vyhledat. Je myslím nesporné, že by si kardinál malý zasloužil více naší chovatelské pozornosti, více publikovaných informací, které by vedly k osvětě mezi chovateli a snad i k většímu rozšíření chovaných kusů v našich voliérách.

foto – Petr Chumchal
literatura – H.Dathe – Príručka pre chovateľov vtáctva

autor: Miroslav Lifart
vloženo: 21. 01. 2012 16:53

Design: Miroslav Horák | Redakční systém vytvořilo Devtea.cz
Copyright 2005–2017 Amadina-Gouldove.com, všechna práva vyhrazena.
Použití jakýchkoliv částí těchto stránek je možné výhradně se souhlasem autorů.
Kontakt | Bannery pro váš web