Partneři:

Tukan obrovský (Ramphastos toco)

Výskyt : Jižní Amerika
Velikost 60 cm
Počet vajec: 2 - 4 vajíčka  
Inkubační doba: 17 - 18 dnů  
Průměrná délka života : 15 - 20 let
Krmení: bobule, nadrobno nakrájené ovoce a zelenina, občas hmyz a drobní obratlovci, granule, plody,

Úvod

Když jsem vloni v srpnu (2010) navštívil společně s kolegou a kamarádem Lukášem Procházkou hodonínskou zoologickou zahradu, kde se nám podařilo pořídit fotografie tukana obrovského, byl jsem již v té chvíli rozhodnut sepsat o něm pár řádků. Byl jsem a jsem si vědom i nyní, že mých pár řádků nemůže přinést případnému čtenáři žádné nové informace. Informací o tukanu obrovském je na internetu poměrně hodně, ale jsou si velmi podobné a všechny jsou pouze obecné. Nenašel jsem jediný článek, v kterém by své zkušenosti publikoval přímo některý z chovatelů. Buď neumím hledat, anebo se prostě musím smířit s faktem, že se na internetu dozvím víc o kdejakém posilovacím stroji, televizi, mobilním telefonu, či automobilu, než o faktech z chovu tukanů. Předešlá věta není kritikou a ani tak nemá vyznít. Je pouhým smutným konstatováním skutečnosti. A tak i můj stručný článek zůstane pouhým výčtem obecně známých informací, které vychází z obsahu textů různých internetových stránek a z ucelenějšího a komplexnějšího článku chovatele Adama Bury, který publikoval v časopise Fauna. Mimochodem právě Adam Bura je chovatel, který svou činností a prací seznámil spousty návštěvníků a uživatelů internetové sítě, ale také čtenářů chovatelských časopisů, s druhy exotického ptactva, které nejsou v našich klecích a voliérách příliš častými chovanci. Nakonec i můj článek bude stručným popisem tukana obrovského, bez přínosnějších informací z jeho praktického chovu v soukromých zařízeních. I když zde budou tyto informace scházet, tak se domnívám, že zde tento článek patří. Snad i opakovaný výčet, doplněný o nemnohé informace novější, vzbudí v některém chovateli větší zájem o chov tukana obrovského do té míry, že si jej do svého chovu pořídí. A to i navzdory skutečnosti, kdy bude velmi složité a finančně nákladné vybudovat pro tukany náležité chovatelské zařízení, které by odpovídalo jejich potřebám a nárokům na život.

Rozlišení pohlaví - Samice i samci jsou zbarveni naprosto shodně. Různé zdroje uvádí, že samci bývají větší. Ale ani toto vodítko v rozlišení pohlaví nemusí 100 % a mohou se vyskytnout výjimky.

Výskyt – ve volné přírodě jde pravděpodobně o nejrozšířenější druh, který se vyskytuje na velké části území Brazílie, v severních částech Argentiny, ve východním Peru a jižní části Guayany a Surinamu.

 

Chov a odchov

Tukan obrovský by na malém prostoru neměl být chován společně s ptáky stejného, nebo i menších druhů. Mohlo by dojít k napadání a bojovným výpadům ze strany tukanů. V dostatečně velkých voliérách by k napadení nemělo docházet. Objevil jsem informaci, podle které jsou pro chov v zajetí postačující voliéry s rozměrem 8 x 12 x 6 m. V našich podmínkách je nezbytný temperovaný vnitřní úkryt, kde se tukani uchýlí především v zimních měsících. Dno ubikace je vhodné vysypat pískem, anebo mít kachlíkovou dlažbu. Tukani spořádají velké množství potravy a z toho důvodu produkují i mnoho trusu. Kachlíková dlažba, anebo dlažba vysypaná pískem se pak následně lépe udržuje v čistotě. Voliéra by také měla být vybavena silnějšími bidly, na kterých tukani rádi hřadují a odpočívají. Ve volné přírodě se tukan obrovský pohybuje v malých skupinkách, anebo pouze v párech. Podle údajů A. Bury se jedná o nelesní druh, který dává přednost otevřeným prostorům s ojedinělým výskytem stromů a savanám. Vyskytuje se také na okrajích parků a lesů. Obecně nejsou tukani dobrými letci a přemísťují se podle různých zdrojů především poskakováním. Přespávají především ve starých dutinách stromů. V těchto dutinách také samice snáší vejce. A. Bura údaje o hnízdění doplňuje o informaci, kdy byla hnízda tukanů obrovských zaznamenána také v dutinách, které byly vyhloubeny ve svazích a pozemních termitištích. Všechny informace shodně uvádějí potřebu tukanů si své hnízdo upravit. K tomuto účelu používají své silné zobáky. Podle zahraničních internetových stránek a zkušenosti chovatele, který své poznatky na stránkách zveřejnil (bohužel nebylo uvedeno jméno), se odchovy v zajetí daří lépe tam, kde je tukanům poskytováno „přirozené“ hnízdo. Anebo tam, kde jsou vytvořeny takové podmínky, které přirozené hnízdo co nejvíce připomínají. Na přiložených fotografiích je vidět hnízdní budka, kterou tukanům poskytují v ZOO Hodonín. Protože právě tato ZOO se může pyšnit prvními odchovy v ČR, lze oprávněně konstatovat, že právě takové budky jsou vhodnou imitací přirozených hnízdišť. Při zvětšení fotografie lze pozorovat pravděpodobně samici, která se na hnízdě v době naší návštěvy v ZOO zdržovala. Pohlaví tukana, ani pravý důvod zdržování se na hnízdě jsme nemohli bohužel ověřit, protože se v okolí voliéry s tukany právě nepohyboval nikdo z odborného personálu, kdo by nám takové informace poskytl. Tukan na hnízdě mohl stejně dobře zahájit proces hnízdění, nebo jen odpočívat a schovávat se před návštěvníky ZOO. Samozřejmě bychom ZOO Hodonín přáli, aby důvodem byla další snůška a následný vydařený odchov. Ke snůšce dochází zpravidla v měsících listopad až únor. Několik dní od páření snáší samice 2-4 bílá vejce.

Snůšku zahřívají oba rodiče po dobu 17 -18 dní, poté se líhnou mláďata. Mladí tukani zůstávají v hnízdě zhruba 48 -50 dnů. Po uplynutí této doby budku opouští. Zpočátku je rodiče krmí šťávou z plodů, mláďata přechází na pevnou potravu velmi postupně. Na tomto místě bych rád opětně připomenul skutečnost, že je především v období hnízdění a odchovu mladých vhodnější chovat tukany obrovské samostatně. Nejeden zdroj upozorňuje na skutečnost, kdy jsou tukani při obraně svých mladých velmi důslední. Samostatné umístění předchází nepříjemnostem, nebo i ztrátám na jiných ptačích druzích.

 

Krmení

Ve volné přírodě se živí primárně ovocem. Konzumují plody až 100 různých druhů stromů a rostlin. Zkrmuje ale i různé druhy hmyzu, ptáčata, vejce ptáků a drobné hlodavce a obratlovce. Také v zajetí musí být tukanům denně předkládáno čerstvé ovoce, živočišné bílkoviny a další krmení s nižším obsahem železa. Dále je možno poskytovat vařenou rýži, nastrouhanou, nebo i vařenou mrkev. Nepohrdnou ani kompotovaným ovocem.  V současné době mohou chovateli napomoci v sestavení správného a zdravého jídelníčku tukanů obrovských i komerční produkty, jakými jsou například granulovaná krmiva. Granulované krmivo NutriBird T 16 je deklarováno jako vyvážené kompletní krmivo pro denní krmení i krmení v chovné sezóně pro tukany, turaky, a jiné velké plodožravé ptáky. Granule mají vědecky ověřené složení.  Obsahují  Florastimul, který podporuje střevní mikroflóru a zároveň slouží jako prevence proti střevním problémům.

Závěrem

Závěrem svého velmi stručného pojednání o tukanovi obrovském si dovolím doporučit čtenáři, aby si cestou internetového vyhledávače našel další zdroje informací o tomto skvostném ptáku. I když si budou informace na jednotlivých stránkách velmi podobné, je možno zhlédnout další škálu překrásných fotografií, které jednotliví majitelé stránek na své weby umístili.  Dovolím se stejně tak doporučit článek Adama Bury v časopise Fauna, který je však na k nalezení i v jeho internetové podobě na stránkách ifauna.cz. Hlavně pasáž o funkci zobáku tukana obrovského musí nesmírně zaujmout a já jsem zcela záměrně nepoužil z této části do svého článku vůbec nic. Pokládám za přínosnější, když si případný zájemce článek dohledá a celý článek, včetně oné zmiňované pasáže přečte.

foto – Lukáš Procházka a Miroslav Lifart
Zdroje – wikipedia.cz, nfss.org/Birds/Species/Softbill/Toucans/Toco.html, biolib.cz,článek Adam Bura – Fauna č. 7, ročník 21

autor: Miroslav Lifart
vloženo: 21. 01. 2012 17:28

Design: Miroslav Horák | Redakční systém vytvořilo Devtea.cz
Copyright 2005–2017 Amadina-Gouldove.com, všechna práva vyhrazena.
Použití jakýchkoliv částí těchto stránek je možné výhradně se souhlasem autorů.
Kontakt | Bannery pro váš web