Partneři:

Holub olivový (Columba arquatrix)

Výskyt :

východní Afrika od Etiopie a Somálska až po jihozápad Afriky a jižní Afriku (poddruh Columba arquatrix Reichenůw, H. Dathe)  

Velikost: 36-38 cm
Snůška : 1 ks, zřídka  2 ks (Dathe)
Inkubační doba: 18 dnů  
Velikost koružku: 18 mm  
Krmení: bobule, nadrobno nakrájené ovoce a zelenina, zrniny – řepka, pšenice, slunečnice, kukuřice, proso a další, vaječná míchanice

Úvod

Poměrně dlouho jsem zvažoval, kterým z exotických holoubků, holubů či hrdliček začít naši sekci, která je zde na našich internetových stránkách pojmenována jako „ Ostatní exotické ptactvo, okrasná drůbež, exotičtí holoubci a hrdličky“. Byl jsem si vědom, že v této sekci nemáme popsán ještě žádný druh a to jsem chtěl napravit. Jako první se nabízel  holoubek diamantový, který je snad nejvíc usídlen v povědomí těch chovatelů, kteří se chovem exotických holubů, holoubků a hrdliček nezabývají vůbec, anebo jen velmi okrajově. Samozřejmě pro chovatele specialisty na tuto skupinu ptactva nebude žádnou novinkou ani holub olivový, kterého  se právě chystám velmi stručně popsat. Holub olivový tedy bude prvním, kterého do naší sekce popíšeme a zařadíme. V budoucnu budeme velmi rádi vkládat další druhy, což je odvislé především od dostupnosti informací a získání fotografických podkladů.

Rozlišit pohlaví holubů olivových na první pohled nelze. Samice je zbarvena stejně jako samec. Dathe popisuje vrkání holuba jako hluboké, bzučivé a monotónní. Ve volné přírodě se holubi olivoví v době reprodukčního klidu zdržují ve velkých hejnech. Způsobují velké škody na ovocných plantážích, které se nacházejí v nížinách a poblíž pobřeží. Podle Datheho mají nejvíc v oblibě divoké olivy, fíky a plody Podocarpus. Jinak se živí převážně semeny. Za potravou překonává velké vzdálenosti. Nocují společně. V době hnízdění se holubi olivoví  zdržují pouze po párech. Hnízdí v uzavřených horských lesích. Podle Datheho stavějí svá hnízda v nejvyšších patrech stromů, ale také hluboko mezi liánami.

 

Chov holuba olivového

Pro chov holuba olivového nejsou pro jeho velikost vhodné klece. V tomto bodě se shodují praktické zkušenosti chovatelů i publikované informace. Dathe ve své knize doporučuje prostornou voliéru, která by podle jeho údajů měla být vysoká aspoň 3-4 m. Dále doporučuje voliéru osázet zelení nejlépe listnatých stromů a dřevin, jako je jabloň, třešeň a hloh. K dispozici musí být temperovaná místnost, v které holubi zimují. Holubi olivoví jsou zpočátku plaší. Plachost by měla postupně po uvyknutí na chovatele ustupovat, nicméně jak uvádí Dathe, příchylní k chovateli jsou jen velmi zřídka. Na výstavě Exota Olomouc jsem nějakou chvíli tyto holuby pozoroval (ostatně z této výstavy jsou pořízeny i fotografie k tomuto článku) a nezdálo se mi, že by je přítomnost mnoha lidí nějak víc stresovala. Holub olivový, který je na snímcích k vidění dokonce chvílemi  spokojeně „pochrupoval“. Na této výstavě byli umístěni v jedné voliéře s holuby krvavými, holuby horskými, holuby jávskými a dalšími druhy. Bohužel nemám informace, jak by taková koexistence fungovala při běžném chovu a snad mne doplní některý z chovatelů specialistů. Nicméně na výstavě samotné vypadaly všechny vystavené druhy poměrně klidně a spokojeně. Snad jen holubi krvaví se mi zdáli být trochu nervóznější. Zdeněk Říha v časopise Fauna zmiňuje skutečnost, že nejvíce krása těchto holubů vyniká ve chvíli, kdy jej ozáří sluneční paprsky. Já jsem ke své lítosti holuba olivového viděl vždy jen při výstavách, tedy v budovách a tak jsem o tento zážitek ochuzen. Ovšem stále doufám a věřím, že jej v záři slunečních paprsků na svých chovatelských cestách ještě někdy spatřím. Ve své domovině holubi hnízdí v období od října do ledna. Podle Datheho byla hnízda nalezena i mimo toto období. Samice snáší pouze jedno vajíčko, velmi zřídka dvě. Mládě se líhne cca za 18 dní. Později  mají šedivou šíji, záda jsou bělavé s nahnědlými okraji. Spodek těla má rovněž bílé skvrny a hnědou obrubu pírek. Tento popis H. Dathe zakončil postřehem, že celkově mladí holubi působí dojmem hnědšího zabarvení, než je tomu u dospělých ptáků.

Krmení

Holubi olivoví rádi konzumují různě nadrobno nakrájené ovoce a zeleninu. V jejich jídelníčku nesmí scházet zrniny. Chovatel p. Říha ve svém článku v časopise Fauna uvádí, že tyto holuby krmil podobně, jako ostatní rodu Columba. Předkládal jim směs složenou z pšenice, kukuřice, slunečnice, prosa a řepky. Dále předkládal vaječnou míchanici obsahující vařenou rýži.

Závěrem

Pro obšírnější článek jsem bohužel neměl k dispozici  osobní zkušenosti s chovem tohoto krásného holuba, ani více publikovaných informací. Velmi toho lituji.  I přes skutečnost, že těmto stránkám prozatím dominují astrildi a jiné drobné exotické ptactvo společně s papoušky, zaslouží si pozornost chovatelů i tato minoritní chovatelská disciplína. A snad tuto pozornost vyvolá i tento stručný popis holuba olivového, který je nesporně jedním z nejkrásnějších opeřenců, jakého jsme zde na stránkách popsali.

foto – Petr Chumchal
literatura – článek Z. Říhy v časopise Fauna,  H. Dathe – Príručka pre chovateľov vtáctva

autor: Miroslav Lifart
vloženo: 21. 01. 2012 18:10

Design: Miroslav Horák | Redakční systém vytvořilo Devtea.cz
Copyright 2005–2017 Amadina-Gouldove.com, všechna práva vyhrazena.
Použití jakýchkoliv částí těchto stránek je možné výhradně se souhlasem autorů.
Kontakt | Bannery pro váš web