Partneři:

Ptačí trh Uherské Hradiště – burza ptactva

Úvodem

Pro nejednoho chovatele je čas nedělní jeho svátkem. Je to doba, čas, kdy mnozí nasednou do aut, vlaků, autobusů, či jiných dopravních prostředků a vyráží na pravidelné ptačí trhy, které se po celé naší zemi víceméně pravidelně pořádají. Chovatelé navštěvují tyto trhy za účelem prodeje svých odchovů, nákupu nového ptactva do chovu, či tzv. změny krve, nákupu krmiv (vitamínů, minerálů), gritů, hnízdních budek, klecí, prostě všeho zboží, které z chovem ptactva souvisí, nejeden chovatel pak vítá tyto volné chvíle jako možnost si popovídat s kamarády – chovateli, které mnohdy vídá právě jen v době konání těchto trhů. Ať již jsou pohnutky každého chovatele k vykonání návštěvy kterékoli z burz jakékoliv, je o tyto akce  (i přes často negativní reakce různých návštěvníků) nemalý zájem.

Pravdou však  je, že ne každý chovatel navštěvuje ptačí trhy. Pro mnohé chovatele jsou příliš vzdáleny a mimo jejich možnost z hlediska dopravy je navštěvovat, další se zásadně drží prodeje svých odchovů u sebe doma, tudíž nikdy neprodávají ptáky na burzách, s tím souvisí i nemalá skupina chovatelů, doslova odpůrců nákupu ptactva na burzách (zásadně nakupují přímo u chovatele), mnohým nevyhovuje čas konání burz , chovatele drobných exotů pak často odradí cena veterinárního potvrzení, které je mnohde k vstupu na ptačí trh vyžadováno.

Není mým cílem polemizovat na pohnutkami obou skupin chovatelů. Sám jsem poměrně častým návštěvníkem různých ptačích trhů a proto jsem se rozhodl alespoň některé z těchto burz na těchto stránkách návštěvníkům přiblížit. Vede mne k tomu především úmysl seznámit začínající chovatele, případné zájemce o chov ptactva s jednou s možností, jak (kde) si ptáky pořídit. Rozhoduje-li se začínající chovatel kterého opeřence si pořídí, má na burze povětšinou velký výběr, vidí široké spektrum chovaných druhů, dostane se tak do osobního kontaktu s chovateli, přičemž ti seriózní rádi poskytnou k chovu různé informace, na stejném místě si pak může pořídit i kvalitní krmení a další maličkosti v chovu ptactva nezbytných.

První z těchto ptačích trhů které se budu věnovat je burza ptactva v Uherském Hradišti.

Místo konání: Areál městské tržnice

Aktuální termín: BURZA BYLA ZRUŠENA                          viz. oznámení místní organizace ČSCH

Dobu největší slávy má tento ptačí trh již asi za sebou. Burza se koná v městské tržnici, ve venkovních prostorech, což při nevlídném počasí, v zimním období odradí spoustu chovatelů k její návštěvě (především pak chovatele teplomilných druhů ptactva). Nicméně v letních měsících je burza velmi hojně navštěvována jak jsem se sám letos mohl po několika letech nepřítomnosti přesvědčit. Velmi mile mne překvapilo zbudování parkovacích míst před budovou vlakového nádraží, která je od samotného tržiště vzdálena opravdu jen malý kousek cesty. Pozitivem pak jistě je i skutečnost, že nebyla opomenuta místa k parkování i pro invalidní spoluobčany. Na tržišti samotném jsem pak mnoho změn nepozoroval. Vlídní pořadatelé měli snahu aby se u prodejní kasy zbytečně netvořily fronty návštěvníků, což přispělo k plynulému odbavování zájemců o vstup do areálu. Všechna prodejní místa již byla obsazena chovateli, kteří na trh dovezli k prodeji své odchovy. Zde bych měl asi zmínit skutečnost, že jsem na burzu se svými kamarády Rostislavem Stehlíkem, Petrem Chumchalem a Lukášem Procházkou dorazil poněkud později, což bylo zapříčiněno objížďkou na cestě do Uherského Hradiště, o které jsme neměli ponětí. Zájemci o prodej ptactva, zvláště ze vzdálenějších koutů naší země by si tedy měli přivstat, aby na ně nějaké pohodlné místo k prodeji ptáků zůstalo. Naopak pro zájemce o koupi ptáků nějaká minutka zpoždění nehraje až takovou roli. Můj zájem na těchto ptačích trzích se vždy především soustředí na prodávané astrildovité ptactvo. I když  zde je a bývá poměrně hojně zastoupeno, přece jen ho zde nebývá k vidění tolik, jako například na ptačím trhu konaném v Přerově, nebo Týništi nad Orlicí. Chovatelé papoušků jsou zde v naprosté převaze, což je podobné jako na ostatních ptačích trzích, jen já jsem měl dojem, jakoby právě v Uherském Hradišti byla tato skutečnost více patrná. Nemohu však tvrdit, že je tomu tak každý konaný trh, protože jsem letos navštívil tuto burzu jen jednou ( na trzích navštívených v letech minulých tomu tak bývalo) Příští rok míním toto zanedbávání každopádně napravit. V samotném areálu tržnice je pak umístěno občerstvení, kde je možno si podle chuti popřát čaj, kávu, klobásku, pro příznivce něčeho ostřejšího se zde také něco najde. Výkup ptactva je rovněž prováděn vně areálu tržnice. Ceny zmiňovat nebudu, jednak by v době umístění tohoto příspěvku na webové stránky již nebyly dávno aktuální, ale především se o ně nikdy nezajímám, jen v případech, kdy mne o to požádají kamarádi chovatelé, kteří na burzu nejedou. Přes silnici, oproti tržnici je další (menší) areál, v kterém je možno nakoupit krmiva, vitamíny, minerály, pletivo, mřížky a další nezbytné propriety. Myslím si, že oddělení prodejců – stánkařů od samotného trhu ptáků, jejich umístění na jiné místo (zcela evidentně vynucené nedostatkem  místa v samotné tržnici), je mnohým návštěvníkem vítáno. I v prostorech kde se  prodává ptactvo jsou sice prodejci kroužků, popřípadě krmiv, ovšem vyšší koncentrace prodejců by vedla k nesmírným tlačenicím. Takto má každý možnost přejít na druhou stranu silnice, kde si v klidu nakoupí a obstará vše potřebné bez toho, aby se zbytečně  omezoval prostor k prodeji ptáků. Zde se pak musím pochvalně zmínit o činnosti pořadatelů, kteří bez jakýchkoliv námitek, obstrukcí pustí každého návštěvníka zpět na trh ptáků, pokud má o takový návrat zájem (alespoň já, ani nikdo z mých kamarádů s tímto  problém neměl).

Jistě by se o zmíněném trhu dalo napsat více. Bude však lépe, když si případný zájemce o návštěvu burzy najde chvilku a vycestuje k osobní návštěvě. Již v úvodu jsem mezi řádky naznačil skutečnost, že nejde jen o prodej (nákup) čehokoliv, co je na této akci nabízeno, ale především o kontakt mezi námi chovateli, ať již k utužení dávno vzniklých přátelství, či k vytvoření nových, k výměně zkušeností a v neposlední řadě o aktivní odpočinek, který nám umožní odpoutat se od všedních pracovních, školních či rodinných starostí.

Hodně zdaru v chovu a šťastnou cestu, zdravím M.Lifart

autor: Miroslav Lifart
vloženo: 22. 01. 2012 09:52

Design: Miroslav Horák | Redakční systém vytvořilo Devtea.cz
Copyright 2005–2017 Amadina-Gouldove.com, všechna práva vyhrazena.
Použití jakýchkoliv částí těchto stránek je možné výhradně se souhlasem autorů.
Kontakt | Bannery pro váš web