Partneři:

Návštěva u chovatele - manželé Stehlíkovi

V prosinci (přesně v sobotu 10.12.2005) jsem společně s dalším chovatelem a kamarádem Petrem Chumchalem navštívil manželský pár v Brně Juliánově, který se chovu ptactva, především však tzv. „drobotiny“ věnuje již dlouhých 44 let!

Dovolte tedy, abych vám tyto chovatele blíže představil, i když  jsem přesvědčen, že pro spoustu návštěvníků těchto stránek to snad ani není potřeba!

Již při samotném vstupu do bytu vám napoví cedulka na dveřích, kdo jej mimo manželů Stehlíkových také obývá!

Manželé Jitka a Rosťa  Stehlíkovi začali ptactvo chovat již před 44 lety. Rosťa dnes vzpomíná (čtenáři mi snad odpustí mé familiérní oslovení paní a pána Stehlíkových, ale nebudu nijak zastírat, že se velmi dobře známe, jsme přátelé a tak si i přes určitý věkový odstup tykáme), že jeho prvním ptáčkem byla andulka vlnkovaná, kterou jeho kamarád našel zraněnou u cesty a kterou mu posléze věnoval.

Tímto okamžikem se nastartoval chovatelský život těchto manželů! Jak mi včera sami sdělili, v bytových podmínkách  chovali opravdu spoustu ptactva, a je až neuvěřitelné, nejen jaké ptáky v těchto prostorech chovali, ale s úspěchem i odchovávali! Pokusím se namátkou vzpomenout druhy, kterým se ve své  chovatelské praxi věnovali!

kanár
chůvička japonská
astrild bělolící
rýžovník šedý
astrild zelenohřbetý
vločkovník červený
pásovník dlouhoocasý
pásovník krátkoocasý
pásovník škraboškový
tygříček tečkovaný
amady červenohlavé
amady tříbarvé
zlatoprsky
astrild rákosní
panenky bělohlavé
panenky hnědoprsé
zvonohlík mosambický
panenky tříbarvé
amadiny diamantové
motýlek rudouchý
motýlek modrobřichý
stříbrozobky
zebřičky pestré
amadiny gouldové
timálie
amadiny páskované
modroušek rudoocasý
amarant malý
kubánky malé

ale také některé z papoušků jako např:

agapornis
andulka vlnkovaná
neoféma tyrkysová
neoféma modrohlavá

Jak je vidět, je seznam chovaných ptáků opravdu velmi dlouhý a co počtu chovaných druhů velmi pestrý. V současné době mají manželé Stehlíkovi v chovu již jen zebřičky pestré, kterým se věnuje paní Jitka a amadiny gouldové, kterým se věnuje Rosťa.

Pokud jsem měl možnost tuto chovatelskou (ale samozřejmě i životní) dvojici navštívit, vždy se návštěva velmi protáhla. Vždy si bylo o čem povídat a dlouholeté zkušenosti mých kamarádů mi byly nejednou inspirací a poučením. Oba manželé mi velmi rádi povídali o svých zkušenostech, o svých radostech, ale i starostech, které se v chovu vyskytují. Jejich otevřenost s kterou se dělili o své nabyté znalosti je vždy odzbrojující a musí si získat každého návštěvníka, který k nim zavítá. Bez toho, že bych chtěl jakkoliv moralizovat, k tomuto tyto stránky ani nejsou určené, musím do popředí vyzdvihnout  jejich ochotu podělit se o své zkušenosti  a ochotu kdykoliv pomoci! Bohužel až velmi často jsem se spíš setkal s tím, že chovatelé mnohdy nejsou ochotni se o svých chovech bavit, jednou jsem nedostal odpověď ani na tak banální  otázku, čím dotyčný své ptáky krmí.

Včerejší návštěvu jsem samozřejmě také využil k tomu, abych své přátele také i vyzpovídal a položil jim i pár otázek, které snad  zaujmou i  návštěvníky těchto stránek!

1. Který z chovaných ptáčků byl na chov, nebo odchov v bytových podmínkách nejnáročnější? Oba manželé aniž by nad odpovědí přemýšleli nějak dlouho skoro současně řekli, že jím byl astrild pestrý, u kterého se jim nikdy nepodařil odchov! Jednotlivé páry těchto astrildů několiktrát udělali snůšku, ale nikdy ji nezačali zahřívat. Oba chovatelé viděli svorně problém v nedostatku místa  a s tím i spojený vyšší stres u těchto ptáčků.

2. Které ptáčky by jste do bytových chovů doporučili v případě, že začínající chovatel nemá zrovna zájem chovat papoušky?? Odpovědět na tuto otázku jsem si vlastně mohl sám, na první místo zařadili svorně oba manželé amadiny gouldové, zebřičky, chůvičky a amaranty malé.

3. Zažili jste v průběhu let ve svém chovu nějakou raritu, zvláštnost??? Po chvíli přemýšlení mi pan Stehlík připomněl samečka amadiny gouldové, kterého jsem zhruba před dvěmi léty mohl u nich také vidět a hlavně slyšet. Tento sameček totiž naprosto spontánně převzal zpěv stehlíka a přestal se projevovat ševelením tak typickým pro samečky těchto ptáků.

4. Co by jste poradili, doporučili mladým, začínajícím chovatelům, jakou radu by jste jim dali do chovu ptactva?? Oba chovatelé se shodli, že rad by byla velká spousta a bylo by to na dlouhé vyprávění. Ovšem jak sami podotkli, dnes existuje spousta kvalitní literatury (knih a časopisů), je spousta možností jak sehnat informace k chovu, tímto měli na mysli internet, televizi (program Animal planet) ad. A tak každému, kdo se rozhodl ptáčky chovat oba chovatelé hlavně radí být trpělivý. Nečekat od každého páru doneseného domů snůšku vajíček v krátkém časovém sledu. Naopak, být právě při sestavování párů, při snůškách a celém procesu hnízdění trpělivý, ptáčky nerušit a oni to každému chovateli vrátí vyvedením svých mladých ptáčat. Trpělivost však připomínají i do dalších oblastí kde do popředí vyzvedli i nákup ptáků. Tam připomínají každému začínajícímu chovateli (snad i těm zkušenějším), aby vybírali ptáčky zdravé, ptáčky, kteří se opravdu hodí do domácnosti!

5. Protože chov přináší radosti, ale i starosti, nedalo mi, abych se obou manželů  nezeptal na nějaký smutný zážitek. Jak pan Stehlík vzpomínal, bylo takovýchto zážitků v chovu více, ovšem nejvíce mu utkvěl v paměti úhyn 26 amadin gouldových. Tento zážitek je starý skoro 25 let a přesto jej oba manželé mají v živé paměti, jakoby se stal včera! K tomuto hromadnému úhynu došlo po naklíčení nekvalitního zrní, jak pan Stehlík pozdějším laboratorním rozborem, který nechal udělat, zjistil. Naklíčením nekvalitního zrní došlo k přemnožení patogenních baktérií a plísní, které se přemnožily a měly za následek tento hromadný úhyn ptáků. Znovu i když je tento příběh již tolik let starý, varuje, připomíná, že je opravdu nutné svým ptáčků podávat jen kvalitní krmiva (nejlépe renomovaných výrobců), aby se člověk vyhnul v míře co možná nejvyšší takovýmto situacím (je však nutné si připomenout, že v době o které mluvím takováto krmiva u nás nebylo možno zakoupit) . Po tomto smutném zážitku oba manželé uvažovali o ukončení chovu ptactva, naštěstí se tak nestalo a tak se ze svého koníčku nadále těší, nadále se tak mohou z jejich odchovů těšit další chovatelé!

6. Veselé zážitky Protože předešlý dotaz zjitřil smutné vzpomínky, je namístě se také poptat na zážitky veselejší! Zde si jednoznačně převzal slovo pan Stehlík, který nejdříve vzpomněl samečka astrilda rákosního, který byl tak obézní, že při jakémkoliv pokusu o kopulaci se samičkou se doslova svalil na záda, nebyl absolutně schopen takovouto činnost pro svou váhu a neohrabanost udržet rovnováhu.

Druhý zážitek je daleko staršího data. Zhruba před 35 lety odvezl pan Stehlík jako každý rok při odjezdu na letní dovolenou všechny své ptáčky, které v té době choval na Vysočinu k svému otci, který se o ptáčky po dobu nepřítomnosti manželů Stehlíkových staral. Vypustil ptáčky do voliéry, chůvičkám dal budky k nocování. Když se manželé Stehlíkovi vrátili z dovolené, přijeli si pro své ptáčky a zjistili, že jeden z párů chůviček v budce určené jen k nocování zahnízdil! Zvažovali, zda nechat ptáčky vysedět snůšky, nebo se pokusit je převézt i s budkou. Rozhodli se pro druhou variantu, ptáky i s budkou přemístili do klece, kterou pak umístili na zadní sedadlo vozu. Chůvičky nerušeně seděly na snůšce, za celou cestu automobilem ji neopustily, a po příjezdu domů a umístění do bednových klecí, kde byly chůvičky umístěny předtím, za několik dní vyvedly mladé! Tento úsměvný příběh je jen dalším důkazem, že chování ptáků se nedá nijak paušalizovat.

Závěrem si dovolím oboum manželům poděkovat za krásný rozhovor o ptácích, za jejich pohostinnost a možnost nahlédnout do jejich chovatelského soukromí. Také jim  i zde na tomto místě  děkuji za starost o můj chov ptáků, kdykoliv odjíždím za prací mimo domov! Tato jejich nezištná a obětavá pomoc trvající již dva roky jen dokresluje obraz dvou krásných a milých lidí, kteří jsou ochotni kdykoliv pomoci nejen radou, dobrým slovem, ale i činy.

foto: Petr Chumchal

autor: Miroslav Lifart
vloženo: 22. 01. 2012 13:24

Design: Miroslav Horák | Redakční systém vytvořilo Devtea.cz
Copyright 2005–2017 Amadina-Gouldove.com, všechna práva vyhrazena.
Použití jakýchkoliv částí těchto stránek je možné výhradně se souhlasem autorů.
Kontakt | Bannery pro váš web