Partneři:

Nezvyklé chování AG v procesu jejich hnízdění (II. část)

Pozorování mých kamarádů chovatelů AG a nové případy v mém chovu mi umožnily sepsat pokračování o nezvyklém chování AG v procesu jejich hnízdění a volně tak navázat na problematiku, které jsem se již na těchto stránkách věnoval!

Stejně jako minule musím zdůraznit, že ne u všech případů nezvyklého chování znám důvod takovéhoto počínání, že znám lék, jak je řešit! Některé situace ostatně ani řešit nebylo třeba, u jiných je nutné počkat zřejmě i na další hnízdění, aby bylo možno srovnávat a získat více poznatků!!

Samice zabíjí mladé

Ve svém chovu jsem se jen jednou setkal s tím, že by samice vyhazovala mladé ptáčata z hnízda! Toto počínání jsem vždy pozoroval u samců, které k tomuto počínání povětšinou vedla touha po založení dalšího hnízda! Většinou hned při druhém, zcela výjimečně při třetím hnízdění se jejich chování upravilo a byli dobrými otci svých potomků! Samice kterou jsem zmínil hned na začátku však nikdy od svého počínání neupustila a mladé z hnízda stále vyhazovala! Domníval jsem se a hledal jsem příčinu ve špatném výběru partnera pro ni, ale to jsem mýlil, protože ve vyhazování mladých ptáčat pokračovala i s jinými samci, s kterými se spářila. Proto jsem na příčinu jejího chování nikdy nepřišel a musel jsem jí vyřadit z chovu!

Nicméně nikdy jsem se nesetkal s tím, až v letošní chovné sezóně, aby samice své mladé zabila! Průběh hnízdění je vždy až do vylíhnutí mladých naprosto bez problémů! Pečlivě zahřívá vajíčka, střídá se na hnízdě se samcem. Celý proces probíhá naprosto normálně do chvíle, kdy se vylíhnou mladá ptáčata. Teprve v tuto chvíli se její chování dramaticky mění a to i ve vztahu k chování k samečkovi, kterého najednou nepustí na hnízdo, při přiblížení k hnízdní budce jej pronásleduje a odhání! První dva dny má snahu mladé ptáčata krmit a pak následuje doslova udupání ptáčat v budce a zašlapání do hnízdního materiálu! Když jsem mrtvá ptáčata objevil po prvním hnízdění domníval jsem se, že k tomuto došlo nešťastnou náhodou a nezkušeností samice, její agresi vůči samci jsem nepřikládal význam vzhledem k tomu, že někdy je pozorovatelná i u jiných párů a ty přesto své mladé bez problémů vyvedou! U druhého hnízdění se však situace opakovala, dokonce abych tak řekl jsem samici při činu skoro přistihl! Byl u mne zrovna na návštěvě spolutvůrce těchto stránek Mirek Horák, když jsem mu říkal, že dotyčná samice má opět mladé, ale že je již na rozdíl od předešlého večera neslyším tzv. žebrat o potravu! Rozhodl jsem se proto do budky nahlédnout! Když jsem samici z budky odehnal (což činím vždy velmi šetrně škrábáním prsty na stěnu budky), naskytl se nám smutný pohled na dvě zašlapaná, zkrvavená tělíčka holátek, vmáčknutá mezi hnízdní materiál!

Netuším co je příčinou chování této samice, ale domnívám se, že jde o ptáka vychovaného náhradními rodiči, chůvičkami japonskými, kde zřejmě  několik generací AG je takto cíleně odchováváno a AG tak ztratily svůj přirozený instinkt a pud se o své potomstvo postarat!

Ovšem tato má domněnka je opravdu jen dohad, ke kterému mě  však  vede chování dalšího páru AG, pořízeného u stejného chovatele a o jehož chování se zmíním níže!

Samici jsem pro tuto chovnou sezónu odstavil, snad najdu odvahu její chování ještě někdy v budoucnosti prověřit v páru s jiným samcem! 

Naprostá změna chování

O tomto páru AG jsem se již zmínil v prvním příspěvku o nezvyklém chování AG v procesu hnízdění! Jedná se o pár, který odchoval bez problémů jen jedno mladé na hnízdě. Předpokládal jsem tudíž, že se jedná o párek AG, s kterým v budoucnu nezažiji žádné potíže, ovšem čas ukázal, jak jsem se hluboce mýlil!

Proces snůšky, zahřívání vajec i následného krmení ptáčat probíhal bez naprostých komplikací, či jen náznaku problému až do chvíle, kdy mladé vylétly z hnízda! Od této chvíle rodiče přestali ptáčata krmit a samec byl i chvílemi agresivní. Nikdy jsem se s tímto problémem nesetkal, aby rodiče přestali krmit své potomky hned po výletu z hnízda! Mladé stále hlasitým křikem žádaly o svůj příděl potravy od rodičů, ale dočkaly se jen naprosté ignorance, nebo již zmíněné nevrlosti, místy přerůstající až v agresi ze strany samečka! Vzhledem k tomu, že jsem v té době nikde neměl stejně staré mladé, očekával jsem úhyn mladých hlady! Jen velká náhoda napomohla tomu, že jsou mladé dodnes naživu a vesele a plné zdraví poletují v proletovačce! Mám totiž ve zvyku svým AG v určitých cyklech vylepšovat jídelníček granulovaným krmivem Nutribird C 15. Zrovna v období, kdy mladé nebyly nekrmeny svými rodiči jsem granule do malé misky svým AG ve všech klecích předložil! Na druhý den jsem si všiml, že zrovna u těchto tak předčasně odstavených drobečků je miska naprosto prázdná! To jsem již granule začal podávat naprosto cíleně a vyplatilo se mi to! Mladé díky granulím přežily do chvíle, kdy byly schopny samostatně zkrmovat i zrniny a další komodity jejich jídelníčku! Dnes jsou již naprosto samostatné a uvyklé si brát i zrniny a především je, i když jak jsem si všiml, granule jakou příležitostnou laskominu berou stále! K záchraně mladých mi tedy v tomto případě napomohla naprostá náhoda, nikoliv nějaká má znalost, či cílevědomost v počínání!

Můj dlouholetý kamarád pan Stehlík, kterému jsem tento můj příběh z chovu vyprávěl při návštěvě u něj doma mne najednou zarazil sdělením, že s tímto chováním AG se letos za svou dlouholetou chovatelskou kariéru setkal poprvé, ale bohužel již dvakrát! Také jeho rodičovský pár AG přestal již dvakrát své mladé hned po výletu z budky krmit! Z celkového počtu 9 mladých přežily hladovění bohužel jen čtyři kusy a to díky jejich schopnosti přijímat senegalské proso z klasů do doby, než byly schopny přijímat i další zrniny! Pan Stehlík odebral při druhém hnízdění tohoto páru okamžitě po výletu mladých hnízdní budku, domnívaje se, že v prvním případě byla příčinou tak brzkého odstavu mladých touha samce o založení dalšího hnízda! Situace se však opakovala i přesto, že samec budku k zahnízdění neměl! Opět oba rodiče své potomstvo nekrmili!

Má zkušenost s granulemi jej nicméně vybídla k tomu, aby si je také pořídil! Zde je ovšem namístě podotknout jednu věc, vůbec není zdaleka jisté, že granule po výletu z budky budou přijímat ke zkrmování i ptáci další, nicméně snad jako vodítko při řešení této situace by snad granule být nápomocny mohly! Opět se domnívám, že tak nezvyklé chování ptáků je zapříčiněno cílevědomým po několik generací prováděném odchovu AG pod náhradními rodiči! V této domněnce mne o to více utvrzuje fakt, že jak pan Stehlík, tak i já, jsme takto  podivně chovající se ptáky pořizovali u stejného chovatele!!

Potlačené projevy domestikace?

Pan Stehlík v této chovné sezóně ovšem zažil ještě další zvláštnost ve svém chovu! Toto chování ptáků je tak nezvyklé, že jsme oba nad ním jen nevěřícně kroutili hlavou! AG jsou obecně pokládány za naprosto domestikovaného ptáka a tak jakákoliv manipulace z mladými ptáky nebývá ve vztahu k následnému chování rodičů žádným problém! Sám jsem již snad okroužkoval sta AG a manipuloval s nimi, kdykoliv jsem si je chtěl prohlídnout a nikdy jsem nepozoroval jediný případ, kdy by toto mé počínání vedlo k opuštění mláďat rodiči!

Můj kamarád pan Stehlík však tuto situaci letos zažil a to dokonce dvakrát u stejného páru! V prvém případě kontroloval počet mladých v hnízdě! Všiml si, že mladé jsou cca čtyřdenní a jsou velmi dobře krmena! V hnízdě zůstaly dvě vajíčka, z kterých se žádné mladé nevylíhly. Rozhodl se je proto sám vyhodit! Mnohdy tento úkon dělají ptáci sami, velmi často jsem stejně jako pan Stehlík vejce vyhodil i já. Nikdy jsem však nezažil, aby po tomto mém počínání rodiče přestali mladé ptáčky krmit! Taktéž pan Stehlík tuto situaci nikdy nezažil a právě o to více byl překvapen, že do té doby velmi dobře krmené mladé trpí hlady! Proto tyto ptáčata přemístil k jinému páru AG, který v té době měl stejně stará ptáčata a tímto je uchránil před úhynem.

Při druhém hnízdění stejného páru si můj kamarád dával bedlivý pozor, aby stejnou chybu neopakoval! Proto když zhruba v pátém dni života mladých ptáčat kontroloval hnízdo a zjistil tam opět vejce, z kterých se žádní potomci nevylíhli, ani se jich netkl a budku vrátil zpět na místo! V desátém dni života však již bylo nezbytné mladé okroužkovat, což také učinil! K jeho velkému překvapení se situace opakovala! Jakoby ptáci vnímali, že se jejich mladých dotkl, přestali rodiče své mladé krmit a opět hrozil úhyn hlady! Naštěstí tuto situaci zachránily zebřičky, které pan Stehlík se svou paní také chová a které úspěšně mladé AG přijaly a dochovaly až k samostatnosti!

Ještě i v této chvíli, kdy sepisuji tyto řádky nevěřícně kroutím hlavou a marně přemýšlím nad tím, co bylo příčinou tohoto dvojího opuštění svých ptáčat rodiči! Že by se v ptácích probudily jejich instinkty z přírody? Nevím, toto vysvětlení se mi zdá být mylné, po tolika generacích ptáků, kteří byli odchování v našich klecích, po tolika generacích ptáků, kteří byli kroužkováni, bylo s nimi manipulováno, se mi nechce takovémuto vysvětlení věřit, nicméně lepší  mne pro tuto chvíli opravdu nenapadá!!

Brzké nasednutí

Tuto další nezvyklou zkušenost v procesu hnízdění AG mi popsal a ve svém chovu zažil můj kamarád a spolutvůrce těchto stránek Mirek Horák! Vzhledem k tomu, že mi opět stejně jako pan Stehlík popsal situaci, s kterou jsem se nikdy nesetkal, jsem si jen uvědomil, jak stále toho člověk o ptácích  málo ví a je nutno se stále učit a pozorovat své chovy, aby se chovatel naučil znát a rozpoznávat pokud možno co nejvíce z chování svých svěřenců!

Mému kamarádu se v chovu vyskytl následující problém, který snad nakonec ani problémem není, když vše tak skvěle dopadlo! Jeden z jeho páru AG totiž nasedl na vejce hned po prvním sneseném vajíčku, což je velmi neobvyklé vzhledem k tomu, že tito ptáci jako všichni astrildovití většinou nasedají až po ukončení celé snůšky! Protože jsme s Mirkem ve stálém spojení, často jsme tuto situaci probírali a různě konzultovali! Já byl naštěstí velmi špatným prorokem, pokud jsem tvrdil, že se přežijí jen mladé, které se vylíhnou jako první! Již jsem se zmínil, že oba rodiče nasedli na vejce hned od prvního sneseného vejce, tudíž jsem se právem domníval, že mladé z prvních vajec, které se vylíhnou dříve budou větší a nedají tak moc šancí na přežití těm mladým, které se vylíhnou později! Mýlil jsem se, čemuž jsem jen rád! Mladé se líhly v tomto pořadí, první den dvě, druhý den také dvě a třetí den jedno! Intenzívní krmení rodičů a jejich péče o své potomstvo bylo jistě příčinou toho, že nejenže žádné z mladých ptáčat neuhynulo, ale rozdíly ve velikosti byly po pár dnech jen velmi nepatrné a nezřetelné! Dnes, kdy tyto řádky sepisuji ( tj. 24.ledna 2006 ) jsou mladé druhý den po výletu z budky! Jak mi Mirek sám řekl, jen na jednom z mladých je patrno, že je o něco menší než ostatní, nicméně všechny se těší naprostému zdraví a dobré kondici!

Závěrem bych vám milí návštěvnici těchto stránek snad již jen chtěl slíbit, že pokud se já, nebo někdo z mých kamarádů setkáme v chovu AG s čímkoliv neobvyklým, rád vás zde na těchto stránkách budu o tomto informovat! Zároveň si vás dovolím vyzvat , aby jste nám napsali, pokud se setkáte s nezvyklým chováním svých AG, nebo i jiných ptáčků, rádi jakékoliv vaše zkušenosti umístíme zde na stránky, čímž se s různými problémy v chovu můžou seznámit i další chovatelé! Jména autorů zde samozřejmě budou uvedena stejně, jako je tomu u fotografií, které nám poskytli naši kamarádi!

foto: Petr Chumchal

autor: Miroslav Lifart
vloženo: 22. 01. 2012 14:00

Design: Miroslav Horák | Redakční systém vytvořilo Devtea.cz
Copyright 2005–2017 Amadina-Gouldove.com, všechna práva vyhrazena.
Použití jakýchkoliv částí těchto stránek je možné výhradně se souhlasem autorů.
Kontakt | Bannery pro váš web