Partneři:

Zebřička pestrá – agresivita samečka (Taeoniopygia guttata)

Nechci se v tomto krátkém příspěvku věnovat obecné  agresivitě mezi zebřičkami, ani nemocem, či poruchám opeření, jak by se mohlo z přiložených fotografií na první pohled zdát.

Na myšlenku sepsat těchto pár řádků mne přivedly poměrně časté dotazy, přicházející ponejvíc na mou emailovou adresu. Tyto dotazy vykazovaly společný problém a to částečnou ztrátu opeření u samiček zebřičky pestré v době odchovu ptáčat.

Již v úvodu jsem naznačil, že se chci zcela vyhnout nemocem a poruchám opeření, tudíž se zaměřím pouze na jeden z možných faktorů, který tuto ztrátu opeření v období odchovu ptáčat u samiček způsobuje. Často je viníkem této nemilé události sameček a jeho touha se znovu pářit. Pokud jsem zebřičky pestré choval, měl jsem možnost toto chování samečků nejednou pozorovat. Pro méně zkušeného chovatele, ale nejen pro méně zkušeného, např. i pro chovatele, který se s tímto problémem ještě nesetkal,  je  pohled na lysá místa na tělíčku samiček často až šokující. Nezřídka se totiž stane, že k takové změně dojde za poměrně krátký časový úsek. V mém chovu jsem ráno samičky před ochodem do práce viděl v naprostém pořádku a po příchodu zpět domů jsem je našel ve velmi podobném stavu, v jakém jsou vidět i na fotografiích.

Příčinou byl již výše zmíněný sameček. Samečci zebřiček jsou velmi plodní. Zvláště pokud jde o ptáky mladé. Nezřídka mívají touhu zakládat hnízda nová aniž by došlo k vyvedení mladých z předešlé snůšky. Pronásledují samice po celé kleci, agresivním způsobem si vyžadují další páření. Samičky před samečkem prchají, stresované jeho chováním natolik, že o další pírka přicházejí i nárazy o mřížky klecí, bidýlka, či jiné překážky. Viděl jsem samečky, které vytrhané peří svých partnerek nosili do hnízda, kde je použili jako vystýlku.

Zabránit samci, aby samici takto pronásledoval, vyškubával ji peří nelze. V období odchovu, krmení mladých není možné ptákům předkládat jen suché zrniny, vynechat z jídelníčku zelené krmení, nebo naklíčené zrní, vaječnou míchanici. Sice by došlo k utlumení hnízdní touhy samečka, avšak toto by bylo na úkor zdravého vývoje ptáčat v hnízdě. Řešit tuto situaci lze instalací několika zelených větviček do klece, v kterých se  samička před dotírajícím samečkem ukryje. V několika případech v mém někdejším chovu zebřiček ani toto opatření nemělo valný účinek. Samci samičky pronásledovali natolik, že jsem je nacházel zcela vyčerpané na dně klecí. V těchto případech pak nezbývalo, než samce odchytit a umístit do jiného prostoru. Samice pak odchovaly své mladé samy, bez pomoci samečka. Pouze v jediném případě samice přestala mladé krmit, následkem čehož došlo k úhynu. Nedovolím si tvrdit, že odstav samce je jediným a navíc správným řešením. Vždy je nutné situaci pečlivě vyhodnotit dle výsledků vlastních pozorování. Já bych však k odstavu samce opět  přistoupil, pokud by byla samice  příliš vyčerpána, anebo se agrese přenesla i na ptáčata. 

foto: Ondřej Balihar 

autor: Miroslav Lifart
vloženo: 22. 01. 2012 15:04

Design: Miroslav Horák | Redakční systém vytvořilo Devtea.cz
Copyright 2005–2017 Amadina-Gouldove.com, všechna práva vyhrazena.
Použití jakýchkoliv částí těchto stránek je možné výhradně se souhlasem autorů.
Kontakt | Bannery pro váš web