Partneři:

Návštěva u chovatele 6 – pan Karel Hájek

Středa 22.8. 2007 se stala dnem, na který jsem se společně s Lukášem Procházkou velmi těšil. Díky Lukášově iniciativě a jeho neúnavnému pátrání po chovatelích, kteří jsou ochotni příjmout naši návštěvu, která následně vyústí v malou prezentaci chovu navštíveného chovatele zde na stránkách, jsme v tento den mohli navštívit chovatele především australských papoušků, pana Karla Hájka z Krumvíře.

Návštěva byla domluvena na 15,00 hodin výše uvedeného dne. Pan Hájek nás již vyhlížel před svým domem a po krátkém vzájemném se představení, které se týkalo především mne, protože Lukáš se již s panem Hájkem dávno znal, došlo na samotnou prohlídku chovu. Jsem chovatel  drobných  exotů, přesto se vždy na podobné návštěvy velmi těším.Poměrně pestrá paleta chovaných druhů papoušků slibovala již předem příjemný zážitek. A skutečnost nás rozhodně nezklamala, naopak, předčila očekávání. V úpravných voliérách byli k hlédnutí velmi pěkné exempláře australských papoušků. Zatímco já jsem se snažil alespoň trochu vyzpovídat našeho hostitele, Lukáš se ujal především fotografování chovatelského zařízení a papoušků. Pan Karel Hájek začal s chovem exotického ptactva zhruba před deseti lety. Na každém kroku, který jsme jeho chovem udělali bylo znát, že se vždy snaží přenést teorii do praxe. Všichni chovaní papoušci byli pěkně stavění, zdravého vzhledu, bez vad na opeření. Určitě nesporným kladem této návštěvy byla ochota našeho hostitele povídat na jekékoliv téma kolem ptáků. V rozhovoru jsme narazili na nešvar posledních let, kdy se někteří chovatelé o své zážitky, zkušenosti nechtějí s ostatními podělit a vše kolem svých chovů úzkostlivě tají. Jak jsme se oba shodli, jsou asi v každém chovu informace, recepty, které si chovatel raději nechá pro sebe. Nicméně neochota sdělit takovou informaci, v jak velkých klecích, či voliérách je chován ten či onen druh ptáka, čím je krmen, jaké vitamínové přípravky jsou podávány nepokládáme společně s panem Hájkem za odůvodněně tajené. Poměrně velkým steskem pana Hájka byl jeho dlouholetý boj s kunami a lasičkami. Ztrátám způsobených těmito šelmičkami se asi nevyhne žádný chovatel, který provozuje svůj koníček ve venkovních prostorech. Avšak drzot lasičky, která si udělala svůj hlavní stan v hnízdní budce rozel penantových, kterým předtím zabila jejich mladé a odkud následně vyrážela ke svým dalším nočním lovům, pana Hájka o kterém si i přes krátkou známost dovolím tvrdit, že je velmi klidný člověk, velmi rozlítila. Naštěstí se mu časem podařilo lasici vypátrat a ze svého chovu ji vypudit.

Pomohla i přijatá opatření, jako vypouštění psů, vybetonování podlah, zesílení pletiva. Voliéry pana Hájka se nachází v oblasti, která je obklopena hospodářskými  statky. Musel se vzhledem k blízkosti stájí s koňmi a ovcemi potýkat nějakou dobu také s potkany. I zde situaci napomohlo vyřešit vybetování podlah ve voliérách papoušků a další opatření. Jak náš rozhovor plynul, dostali jsme se také k tématu krmení. Pan Hájek si zrninové směsi pro své papoušky míchá sám. Na burzách exotického ptactva nakupuje jednotlivé složky pro budoucí směs. Zrniny vždy řádně proseje, aby je co nejvíce zbavil prachu a nečistot. Jeho papoušci dostávájí často spoustu zeleniny a ovoce, bohaté na vitamíny. K užití komerčních vitamínových přípravků se uchyluje především v zimním období, kdy podává přípravek Nutrimix. Velmi jej mrzela neochota aymar pruhovaných, které také ve svém chovu má, příjimat jakékoli ovoce a zeleninu. V této chvíli se mi vybavila vzpomínka na můj věčný boj s amadinami Gouldovými, které některé složky ve svém krmném programu odmítají trvale. Proto jsem chovatelovu smutku velmi dobře rozuměl. Při zmínce o aymarách pruhovaných mi nezbývá než přidat ještě jednu pro nás smutnou skutečnost. Jako jediné ptáky se nám je u pana Hájka nepodařilo vyfotit. Vytrvale totiž seděly v budce a nedaly se naší přítomností nikterak rušit.

Obsah našeho rozhovoru patrně nezaujme každého čtenáře. Proto je načase, abych zmínil výčet chovaných druhů, které pan Hájek ve svém chovu má. I když jde většinou o poměrně známé a rozšířené druhy papoušků, rozhodně stálo za to je vidět a mít možnost se pokochat jejich krásou. Chované druhy: rozely penantovy i mutační, rozely pestré i mutační, papoušek nádherný, papoušek mnohobarvý, papoušek rudobřichý východní, aymara pruhovaná, alexandr čínský.

Čas velmi rychle ubíhal a i když se nám vůbec nechtělo, nadešla chvíle se s našim milým hostitelem rozloučit.  Děkujeme panu Hájkovi za pozvání, kterým nám umožnil navštívit jeho chov exotického ptactva a následně sepsat z této návštěvy tuto krátkou prezentaci.

 foto: Lukáš Procházka

autor: Miroslav Lifart
vloženo: 22. 01. 2012 16:12

Design: Miroslav Horák | Redakční systém vytvořilo Devtea.cz
Copyright 2005–2017 Amadina-Gouldove.com, všechna práva vyhrazena.
Použití jakýchkoliv částí těchto stránek je možné výhradně se souhlasem autorů.
Kontakt | Bannery pro váš web