Partneři:

Návštěva u chovatele 11 - Václav Dubský

Úvod

V neděli 26. října 2008 jsme s Petrem Chumchalem vykonali další návštěvu u chovatele. Tentokrát nám do svého chovu dal nahlédnout chovatel Václav Dubský. Sešli jsme se na burze konané v Týništi nad Orlicí a odtud společně vyrazili do obce Horní Lánov. Obec se nachází v okrese Trutnov, tedy v Krkonoších. Pro mne osobně se tak návštěva u Václava Dubského umocnila o zážitek z překrásného koutu naší země. Můžu Vaškovi v dobrém závidět v jak krásném prostředí žije. Pro městského člověka je tento kraj pohlazením po duši, místem klidu, odpočinku a odreagování od každodenních starostí. A když je navíc spojeno s tak milým pozváním, jako se nám dostalo od Václava Dubského, jde o zážitek dvojnásobně umocněný Chovatel Václav Dubský se nás ještě před příjezdem k jeho domu snažil přesvědčit, že budeme zklamáni,  protože se teprve k chovu ptactva po nějaké době opět vrací a není ještě vše doděláno podle jeho představ. Cílem našich návštěv však není vyhledávat jen velké chovy, nebo chovy plné vzácnějších druhů exotického ptactva, ale především možnost se s chovateli seznámit, popovídat si, nafotit nějaké fotografie a v neposlední řadě pak možnost seznámit s chovem navštíveného chovatele návštěvníky těchto webových stránek. Cíl není hledat senzace, ale přiblížit prostřednictvím těchto článků život běžného chovatele,  ukázat jeho chovatelské zařízení a tím dát možnost nahlédnout do různých chovů širší chovatelské veřejnosti, která tyto stránky navštěvuje. Proto nás žádné pozvání nemůže zklamat z důvodu toho jaké druhy chovatel chová, nebo jaký má počet chovaných druhů, nebo počet chovaných ptáků. Vždyť i chov o pěti párech běžně chovaných zebřiček pestrých může být velmi zajímavý a podnětný pro další chovatele a proto i do budoucna rádi pojedeme k dalším chovatelům, abychom mohli přinášet další a další poznatky a informace z našich chovů. Chov Václava Dubského nás tedy samozřejmě nezklamal. Velmi pěkné chovatelské zařízení, v kterém panuje vzorný pořádek, zanícený přístup chovatele ke svému koníčku, pohled na pěkné ptactvo, to vše vyústilo v příjemný zážitek, který jsme si od našeho hostitele odvezli.

Chované druhy: Zebřička pestrá, astrild rákosní, korela chocholatá, andulka vlnkovaná, chůvička japonská.  

Chovatelské zařízení: Ač nejsem žádný šovinista a má příslušnost k našemu národu se projevuje přiměřeně a v souladu s obecným chováním průměrného občana, vybavilo se mi při příchodu k ptačímu domku Václava Dubského rčení o „zlatých českých ručičkách“. Nicméně abych na sebe nevrhl ani stín podezření z přehnaného nacionalismu, budu dál mluvit jen o zručnosti našeho hostitele. Z přiložených fotografií by běžný návštěvník totiž jen stěží poznal, že toto krásné a vkusné chovatelské zařízení bylo ještě před nedávnem UNIMO buňkou určenou k likvidaci. Václav Dubský si tuto buňku zakoupil a do současné podoby upravil vlastníma rukama, svou řemeslnou zručností. Taktéž skleněné vitríny pro astrildy rákosní si chovatel vyrobil sám. Voliéry v ptačím domku jsou všechny stejné velikosti. Jejich rozměry jsou 150 x 150 x 220 cm (d x h x v). Výletová okna mají rozměr 30 x 20 cm (d x v).  . Před domkem jsou  připravené kovové konstrukce, na kterých bude dobudován pro všechno ptactvo venkovní výlet.  Součástí ptačího domku je také sestava bednových klecí, kterou chovatel využívá k odchovům jednotlivých jím chovaných druhů exotů. V době naší návštěvy mu zde měl k hnízdění umístěny chůvičky japonské a andulky. Jednotlivé boxy mají rozměry 60 x 50 x 40 cm (d x š x v). Astrildi rákosní jsou chováni ve skleněných vitrínách (jsou umístěny v jiných prostorech, nejsou v ptačím domku), v kterých je udržována teplota kolem 20 °C.  Ptačí domek je v zimních měsících také vytápěn, aby chovaní ptáci nijak nestrádali. Teploty sepohybují kolem 10 -15 °C. Celkový dojem z chovatelova zařízení umocňuje i instalace zeleně ve voliérách s drobotinou. Ta se v zelených větvích nejen velmi dobře cítí, ale i vyjímá.

Krmení

Na ptácích je jasně zřetelné, že jejich výživa je bohatá a velmi pestrá. Chovatel Dubský v tomto ohledu sbírá veškeré poznatky od dalších chovatelů, aby svému ptactvu jídelníček co nejvíc zpestřil a obohatil. I spolu jsme toto téma v hovoru načali a tak jsme se dostali až k problematice využití probiotik, kde jsem doporučil výrobky firmy Orlux, anebo Biopron 9. Společně jsme také konzultovali využití syrovátky, která je tak bohatá na různé vitamíny a minerály. Pro své ptactvo kupuje chovatel Dubský krmné směsi Deli Nature. Vitamínové přípravky využívá převážně od firmy Orlux. Dále zkrmuje zelené krmení, ovoce a zeleninu. Naklíčené zrní je samozřejmostí. Senegalské proso v klasech vkládá do punčochy, na 24 hodin namáčí a posléze zkrmuje. Podle jeho vyjádření mají ptáci toto změklé proso velmi rádi.

Závěrem

Václav Dubský je velmi milý a laskavý hostitel. Společně s Petrem jsme velmi litovali, že jsme se nemohli zdržet déle, vzhledem k poměrně daleké cestě domů. Nicméně i za těch pár chvil jsme si stačili odvézt mnoho pěkných zážitků. Chovatelova desetiletá praxe v chovu exotů, jeho zanícený přístup k chovu a v neposlední řadě přirozená komunikativnost všechny návštěvníky k takovým zážitkům přímo předurčuje.  Závěrem si dovolím ještě jednou Vaškovi Dubskému za jeho pozvání poděkovat a popřát mu mnoho chovatelských úspěchů ve všech následujících letech.

 foto: P.Chumchal, M.Lifart

autor: Miroslav Lifart
vloženo: 22. 01. 2012 20:05

Design: Miroslav Horák | Redakční systém vytvořilo Devtea.cz
Copyright 2005–2017 Amadina-Gouldove.com, všechna práva vyhrazena.
Použití jakýchkoliv částí těchto stránek je možné výhradně se souhlasem autorů.
Kontakt | Bannery pro váš web