Partneři:

O práci CZAC, aneb pozvánka na výstavu

Je tomu už rok, co se chovatelé z Českého klubu chovatelů agapornisů (CZAC) odhodlali k pořádání akce, kterou nazvali 1. Celostátní výstava agapornisů. Pro účely této výstavy využili halu v chovatelském areálu v Újezdě u Brna, která mimo jiné slouží i jako zázemí klubu, ale i jako chovatelská burza, kde se konají každou 4. neděli v měsíci chovatelské burzy. Tato výstava, ač byla dle našeho názoru velmi zdařilá, se bohužel nesetkala s ohlasem, jakého byla hodna. Možná nedostatečná informovanost chovatelské veřejnosti měla za následek docela malou návštěvnost, což si myslím, byla škoda. Ale ani tento fakt odhodlané „borce“ ze zmiňovaného klubu neodradil od organizování druhého ročníku této výstavy.

Rok, i když mnohdy uplyne jako voda, přináší vždy něco nového. Někdy se jedná o zprávy, či jubilea radostná, někdy naopak, ale to člověk sám neovlivní. Chovatelé z CZAC se však během této relativně dlouhé doby pokusili ovlivnit stav a kvalitu našich chovů agapornisů, a to jednoznačně k lepšímu. Navázali kontakt s Dirkem Van den Abeelem a s jeho svolením se jali překládat mezinárodní standardy. V současné době už jsou kompletně přeloženy standardy pro agapornise fischeri a na standardech pro další druhy se intenzivně pracuje. Tyto standardy a jejich další aktualizace jsou k mání na klubové diskusi, kam mají bohužel přístup pouze členové klubu. K tomuto skutku členy klubu dovedl mnohdy žalostný stav agapornisů v našich chovech, o kterém se nezřídka můžeme přesvědčit na vlastní oči na chovatelských burzách. V klíckách se častokrát nacházejí zubožení ptáci, u kterých není možné rozeznat mutaci vlivem mezidruhového křížení, jsou malého vzrůstu, nebo jinak neodpovídají stanovených standardům. Každý kdo si tohoto stavu v reálu všiml, musí stejně jako my členům a organizátorům CZAC o to více držet palce, aby se jim jejich snaha vyplatila a nedobrá situace v chovu agapornisů se zlepšila. Členové CZAC se také zúčastňují různých výstav. Jako příklad bych snad zmínil účast na tradiční Exotě Olomouc, či Exotice Lysá nad Labem. Na obou zmíněných akcích šlo především o propagaci klubu, ale o propagaci nutnou a zdařilou. Žádný klub, organizace, či společnost, se bez řádné propagace neobejde.

Ve výčtu zaznamenaných úspěchů nelze nezmínit úspěch Mgr. Karla Nováka, člena CZAC, který se umístil se svým ag. Fischeri na 2. a 3. místě v kategorii malých papoušků. K úspěchu bych si dovolil dodatečně za kolektiv tvůrců těchto stránek srdečně poblahopřát. Klub CZAC se však neangažuje pouze v domácím prostředí a pro své členy zorganizoval zájezd na BVA Masters 2010, což je největší výstava agapornisů na celém světě, často označována jako mistrovství světa, konané v Belgii. Členové klubu by zde rádi získali nové kontakty, případně i novou krev do svých chovů. Po krátkém shrnutí toho, co klubu CZAC přinesl uplynulý rok a co toho co nadále chystají, bych se rád přenesl opět ke zmiňované, letošní, druhé Celostátní výstavě agapornisů, která se uskuteční v sobotu 18. září 2010. Tuto výstavu bude stejně jako předešlý rok hostit hala v chovatelském areálu Újezdu u Brna. Výstava se bude řídit vlastními pravidly a mezinárodně uznávanými standardy. Nejlépe bodovaní chovanci budou oceněni diplomem. Vystavovat mohou, stejně jako minulý rok, i chovatelé, kteří nejsou členy CZAC. Na výstavu se případní zájemci mohou přihlásit pomocí přihlášky, která je volně ke stažení na klubovém webu http://www.agapornis-club.ic.cz/menu/akce/vystavy.htm a to do půlnoci 11. září 2010. Vystavovatelé budou mít možnost své odchovy odprodat v prodejní sekci.

Přijímání soutěžních ptáků bude začínat od 7:00.Samotná výstava bude trvat od 11:00 – do 15:00. Občerstvení bude po celou dobu výstavy zajištěno. Za kolektiv tvůrců webu www.amadina-gouldove.com, který bude stejně jako v předešlém roce na výstavě přítomen bych rád doporučil chovatelské veřejnosti, aby svou účastí podpořila tuto velkolepou a záslužnou akci, a zároveň přeji organizátorům z CZAC hodně zdaru a elánu do další práce.

Tvůrci stránek děkují členovi výboru CZAC Petrovi Vopálkovi za poskytnutí fotografií z loňské výstavy, které tento článek ilustrují.

foto: Petr Vopálka

autor: Lukáš Procházka
vloženo: 22. 01. 2012 21:27

Design: Miroslav Horák | Redakční systém vytvořilo Devtea.cz
Copyright 2005–2017 Amadina-Gouldove.com, všechna práva vyhrazena.
Použití jakýchkoliv částí těchto stránek je možné výhradně se souhlasem autorů.
Kontakt | Bannery pro váš web