Partneři:

Novinky z Českého klubu chovatelů agapornisů

Nedávno jste na tomto webu mohli číst článek, který mapoval dosavadní působení Českého klubu chovatelů agapornisů (CZAC) a zároveň informoval o připravovaném druhém ročníku Celostátní výstavy agapornisů. Již v době, kdy byl diskutován obsah zmíněného článku, jsme měli nové informace, které však s ohledem na datum zveřejnění nemohli být jeho obsahem. Nyní mi tak dovolte informovat o dění v posledních dnech, týdnech, měsících. V roce 2009 vyšel v časopise Nová Exota text, který mapoval situaci v chovatelství z pohledu jeho organizace. Poutavé řádky, které měl na svědomí Klub přátel exotického ptactva (KPEP) nás dovedl na rozcestník, kde se začala nabízet titleernativa vůči Českému svazu chovatelů (ČSCH). Ještě v témže roce proběhlo setkání mezi zástupci CZAC a KPEP s výsledkem, že jsme nakloněni předneseným vizím. Následně probíhala různá jednání, přípravy apod. Vše vyústilo ve změnu stanov KPEP a možnosti přistoupení právnických osob. Na březnové schůzi našeho klubu byl přednesen návrh o ukončení zaštítění klubu z pohledu ČSCH a tento návrh byl následně schválen. Zároveň byl výbor klubu pověřen o dojednání podmínek spolupráce s KPEP. Smlouva mezi oběma organizacemi byla podepsána během léta 2010 a následně schválena členskými schůzemi obou organizací. Pro nás, jako klub to znamená, že můžeme vystupovat a využívat servisu, který nám KPEP nabízí a zároveň naši členové již nemusí být členy ČSCH. Tímto tedy podmínka členství v ČSCH padá a chovatelé, kteří chtějí být členy našeho klubu, se již nemusí vázat svazu.

Ve dnech 9. - 12.9. 2010 pořádal klub pro své členy zájezd na BVA Masters do Belgie. Tato světoznámá výstava zaměřená na agapornise se konala v městečku Aalst, které leží přibližně 30 km od Bruselu. Pořadatelem výstavy je belgický klub chovatelů agapornisů (BVA) v čele s Dirkem Van den Abeelem, autorem světoznámé knihy „Agapornisové – kompletní průvodce“. Po ubytování jsme vyrazili do nedalekého Bruselu, kde jsme strávili část dne prohlídkou města s cílem památeční fotografie před Evropským parlamentem.Večer jsme byli pozváni na VIP večírek u příležitosti zahájení výstavy.Toto setkání bylo pro „čecháčky“ zvyklé na závist ze všech stran příjemným šokem.Kluby chovatelů agapornisů z celé Evropy a jejich členové zde oslavovali smysl chovatelství. Úspěšní oslavovali svá umístění, méně úspěšní to svým kolegům přáli … Nezáleželo na tom, zdali je někdo Belgičan, Němec, Ital, Dán či má jinou národnost … Všichni byli šťastní, že se po roce mohli opět sejít.  Tančilo se, popíjeli se různé národní pálenky … Během výstavy jsme tak nasbírali mnoho kontaktů a jednali i s Dirkem Van den Abeelem, který nám pak podepsal svou knihu. Díky přátelskému pozvání na celou akci jsme taktéž měli možnost navštívit výstavní část dříve, než byla oficiálně otevřena pro veřejnost.

V porovnání s návštěvou BVA Masters působí smutně realita, která je v ČR. Mnoho chovatelů zde stále žije „v bludech“, jak vysoko se nachází české chovatelství … Nabízí se otázka, čím se to měří? Každý rok se objeví zmínky o zdařilých odchovech vzácných druhů zvířat, ať již ve specializovaných zařízeních či u chovatelské špičky.  Obdobný stav však bude i v jiných státech, tudíž nás toto nemůže automaticky řadit na vrchol chovatelství … Často se o takovýchto odchovech ani nedozvíme. Spíše si položme otázku, kolik v našem regionu, okrese, známe chovatelů, kteří vystavují na bodovaných výstavách, šampionátech? Kolik chovatelů se umisťuje na předních příčkách světových výstav? Zde se to dá objektivně měřit … U nás jsou však i největší výstavy pořádány jako propagační, bodované ptactvo je (zatím) druhořadé … Často se pořádání výstav bere jako „každoroční nutnost“ … Svět je jinde, pro ně je to svátek, chovatelská událost roku … Snad k tomu brzy dojde i v našich končinách a přestane se zde řešit otázka, který výkupce na jaké burze dává o 10 Kč více …

V sobotu  18.9.2010 byla pořádána v Chovatelském areálu (Újezd u Brna) 2. Celostátní výstava agapornisů. Druhého ročníku se účastnilo 9 vystavovatelů, kteří předvedli celkem 118 agapornisů v 6 druzích. Oproti prvnímu ročníku tak bylo vystaveno více agapornisů, avšak vystavovatelů bylo o něco méně. Stejně jak v úvodním ročníku, tak i letos se naskytly technické problémy, které měly za následek zpoždění při tisku katalogů. V této oblasti musíme do budoucna více zapracovat a celý proces zapisování výsledků zefektivnit. Celkovým vítězem 2. Celostátní výstavy agapornisů se stal Ing. Václav Blažek s agapornisem fischeri. Druhé a třetí místo obsadil pan Dalibor Vinzce (SR), který se umístil díky svým agapornisům etiopským. Na výstavě byl stánek časopisu Papoušci, dále byla k dispozici prodejní část. Po 15. hodině proběhlo vyhlášení výsledků a předání cen. Hlavní cenu pro vítěze dodali stejně jako první ročník studenti z Uměleckoprůmyslové Akademie Světlá nad Sázavou.

Úplným závěrem tohoto textu mi dovolte nejen za klub, ale i za sebe, poděkovat majiteli zdejšího webu za prostor, který nám je zde věnován. Již dlouho před založením klubu jsme diskutovali různá témata, často se názorově shodneme a tak doufám, že osvěta a styl, který tento web zaujal, přinese mezi chovatelskou veřejnost mnoho pozitivního.

text a foto - Petr Vopálka, člen výboru CZAC http://www.agapornis-club.ic.cz

vloženo: 22. 01. 2012 21:34

Design: Miroslav Horák | Redakční systém vytvořilo Devtea.cz
Copyright 2005–2017 Amadina-Gouldove.com, všechna práva vyhrazena.
Použití jakýchkoliv částí těchto stránek je možné výhradně se souhlasem autorů.
Kontakt | Bannery pro váš web