Partneři:

Setkání chovatelů drobných exotů "Špičák 2012"

Vážení chovatelé,

pan Rostislav Petřík nám zaslal všechny nezbytné propozice k setkání chovatelů drobných exotů Špičák 2012.

Rádi na našich stránkách všechny potřebné informace zveřejňujeme a věříme, že akce bude hojně navštívena chovateli ze všech koutů naší země. 

SETKÁNÍ CHOVATELŮ DROBNÝCH EXOTŮ ŠPIČÁK 2012                            
Vážení chovatelé,
dovolujeme si Vás tímto pozvat na letošní Setkání chovatelů drobných exotů, které proběhne
ve dnech 29 – 30. 09. 2012 v penzionu Sládek na Špičáku. Následně lze v neděli 30. 09. navštívit
burzu v německém Straubingu, stejně jako v loňském roce.
Ale na rozdíl od loňského setkání, bude mít to letošní dvě základní části. První bude,
podobně jako loni, seminář. V jeho rámci proběhne několik přednášek a besed a také několik
praktických ukázek (např. různých způsobů klíčení či předkličování semen). Druhou částí bude
stolní posouzení Amadin Gouldové (dále pouze AG). Toto posuzování bude otevřené, mohou
se jej tedy účastnit i chovatelé, kteří se neúčastní semináře a tedy i Setkání, jako takového.
Jejich účast bude zpoplatněna „klecným“ ve výši 20,- Kč za každý vystavený kus. Naproti
tomu účastníci Setkání mají stolní bodování zdarma a navíc pro ně bude zabezpečen prostor,
ve kterém mohou zanechat posouzené ptáky do konce Setkání, event. do jejich návratu
z burzy Straubing (neděle 30.09.2012 cca. do 13:00 hod).
Druhou novinkou je možnost účastnit se Setkání bez noclehu, pouze na den
29.09.2012. Tato varianta bude pochopitelně zohledněna v poplatku za Setkání. Tuto možnost
pravděpodobně využijí především chovatelé z okolí.
Letošní setkání bude koncipováno malinko více k chovu AG – chov, krmení, barevné
mutace, hnízdění, výstavnictví apod. K tomu je zaměřeno také stolní posouzení AG. Cílem je
zmapovat kvalitu těchto ptáčků v českých a doufáme, že i ve slovenských chovech. Pro chovatele
by to mělo být také užitečné, již pro možnost porovnání svých odchovů s ostatními.
Nicméně i chovatelé jiných druhů drobných exotů nebudou ošizeni a najdou
v programu zajímavá témata.


Program :
10:00 - 10:15 - Zahájení Setkání
10:15 - 12:00 - Přednášky 1 - 2 + besedy k nim
12:00 - 13:00 - OBĚD
13:00 - 15:00 - Přednášky 3 - 4 + besedy k nim
15:00 - 15:15 - Vyhlášení výsledků stolního posuzování
15:15 - 16:45 - Beseda s posuzovatelem k výsledkům bodování
15:15 - 16:45 - (Souběžně)-Praktická ukázka možných způsobů předkličování semen
17:00 - 18:30 - Moderovaná beseda (chov, výstavnictví, výživa a krmení, veter.
problematika, genetika…)
18:30 - 18:30 - VEČEŘE, ukončení oficiální části programu

Přednášky :
Jak bylo výše uvedeno, seminář bude zahrnovat čtyři přednášky, spojené s možností
diskuze ke každé z nich a dále besedu s posuzovatelem o posuzování, přípravě ptáků na
výstavu i praktické vysvětlení výsledků stolního posuzování. Tato beseda by měla být
dostatečně dlouhá (cca 1,5 hodiny) a posuzovatel zodpoví i „zvídavé“ dotazy chovatelů.
Cenná je především možnost vidět toto na živých ptácích.

Způsoby přihlášení a platby :
Cena za účast na Setkání chovatelů - možnosti:
1) Celý program včetně noclehu, oběda a večeře 700,00 Kč
2) Celý program bez noclehu vč. oběda a večeře 500,00 Kč
3) Stolní posouzení AG (platí se na místě při předání) 020,00 Kč / vystavený kus

Přihlášky a jejich odeslání :
1) e-mailem na adresu : petrikrostislav@seznam.cz
2) poštou na adresu : PENZION SLÁDEK, R. Petřík, Špičák 41, 34004 Železná Ruda
Přihlášku je nutné odeslat a poplatek uhradit nejpozději do 31.08.2012.
Je třeba vycházet z toho, že ubytovací kapacita penzionu je cca 45-50 míst.

Platba a její odeslání :
1) bankovním převodem na účet u České spořitelny – č. ú. : 1512468023/0800
(na platební příkaz je nutné uvést jméno plátce!!!).
2) složenkou na adresu: PENZION SLÁDEK, R. Petřík, Špičák 41, 34004 Železná Ruda
Po obdržení přihlášky bude zájemce zaevidován, ale k přihlášení dojde až po příchodu
platby (složenkou, na účet). Po příchodu platby bude zájemci potvrzena účast na Setkání
(stejně jako v loňském roce).


STOLNÍ POSUZOVÁNÍ AG
Tato akce má za úkol zmapovat kvalitu AG v českých a doufáme, i ve slovenských chovech
a zároveň dává vystavovatelům šanci na porovnání jejich ptáků s dalšími chovy.

Propozice :
01) Stolní posouzení AG proběhne dne 29.09.2012 v rámci Setkání chovatelů drobných exotů
„Špičák 2012“. Posouzení bude provedeno systémem „na pořadí“, tedy ptáci budou seřazeni vždy
od nejlepšího v jednotlivých výstavních třídách. Při shodné kvalitě ptáků bude zvýhodněn mladší jedinec.
Samci a samice budou posouzeni samostatně. Vyhodnoceni budou první tři ptáci ve třídě. Pro
nejlepšího samce a nejlepší samici, jako vítěze posuzování budou připraveny poháry.
02) Stolní posouzení AG je otevřené – zúčastnit se jej mohou všichni chovatelé. Pro účastníky
Setkání, je posouzení AG součástí programu a není zpoplatněno. Pro chovatele, kteří se zúčastní pouze
stolního posouzení, platí cena 20,00 Kč za každého vystaveného jedince.
03) Příjem ptáků na stolní posouzení proběhne 29.09.2012 od 9:00 do 10:45 hod. Vlastní posouzení
proběhne od 11:00 do 14:30 hod. Vyhlášení výsledků proběhne cca v 15 hod. Ptáky po posouzení
bude možné odebrat od 16:00 hod. do cca 18:00 hod. (platí pro vystavovatele, kteří se nezúčastní
semináře nebo ty, kteří v penzionu nebudou spát). Účastníci semináře, mají možnost ponechat ptáky
v penzionu až do návratu z burzy ve Straubingu.
04) Ptáci musí být umístěni ve vlastních bodovacích klíckách, odpovídající velikosti a typu.
Bodovačky musí být vybaveny vlastní napáječkou. Vystavovatel je také povinen zásobit ptáky vlastním
krmivem v přiměřeném množství.
05) Při předání ptáků pořadatel označí klec číslem a záznam předá vystavovateli. Od chovatelů,
kteří se neúčastní Setkání, zároveň vyinkasuje klecné, ve výši 20 Kč za každého vystaveného ptáka.
06) Každý chovatel může vystavit libovolný počet ptáků, ale pouze jako jednotlivce
07) Vystavení ptáci musí být označeni uzavřeným kroužkem, odpovídající velikosti a typu.
Rozlišovací (barevné) kroužky nejsou přípustné!
08) Soutěžit mohou chovatelé z České a Slovenské republiky s vlastními odchovy. Dovezení ptáci ze
zahraničí (ne vlastní odchovy) budou také posouzeni – pro porovnání kvality je to velmi prospěšné, ale
nebudou zařazeni do soutěže.
09) AG budou rozděleny do výstavních tříd (viz. níže). Pokud nebude výstavní třída naplněna
minimálně 7 ptáky, od alespoň dvou vystavovatelů, bude sloučena s nejbližší třídou ve skupinu.
10) Pořadatel zajistí nestranné posouzení, bez přítomnosti pořadatelů i vystavovatelů. Po ukončení
posuzování a vyhlášení výsledků umožní debatu mezi vystavovateli a posuzovateli, zaměřenou
k posouzení a kvalitě vystavených ptáků.

VÝSTAVNÍ TŘÍDY AG
1) Přírodní ptáci – bez rozdílu barvy hlavy
2) Běloprsí ptáci přírodního pláště – bez rozdílu barvy hlavy
3) Žlutí ptáci (včetně pastelů) – bez rozdílu barvy hlavy a prsou
4) Modří ptáci (včetně pastelů a stříbrných) – bez rozdílu barvy hlavy a prsou

PŘIHLÁŠKA

Přihlášku je nutné odeslat a poplatek uhradit nejpozději do 31.08.2012 (viz. výše).

Jméno a příjmení

Adresa

Telefon

E-mail

Ubytování*

ANO / NE

ANO / NE

ANO / NE

 

*Nehodící se škrtne

Přihlašuji se tímto závazně na Setkání chovatelů drobných exotů „ŠPIČÁK 2012“

a potvrzuji odeslání platby.

Datum odeslání : …………………                                       Podpis : …………………………………

PŘIHLÁŠKA KE STOLNÍMU POSUZOVÁNÍ AG

Přihlášku je nutné odeslat nejpozději do 10.09.2012 na výše uvedenou adresu/e-mail p. R. Petříka.

Jméno a příjmení vystavovatele: ……………………………………………………………………………

Adresa vystavovatele: ……………………………………………………………………………………………

Telefon/e-mail vystavovatele: …………………………………………………….…………………………

Poř.

číslo

Číslo kroužku

Pohlaví

Výstavní  třída

1 - 4 (viz. výše)

Poznámka

vloženo: 22. 08. 2012 19:05

Design: Miroslav Horák | Redakční systém vytvořilo Devtea.cz
Copyright 2005–2017 Amadina-Gouldove.com, všechna práva vyhrazena.
Použití jakýchkoliv částí těchto stránek je možné výhradně se souhlasem autorů.
Kontakt | Bannery pro váš web