Partneři:

Stop otravám našich dravců - činnost České společnosti ornitologické

Člověk má tendenci při svých každodenních starostech zapomínat, či přehlížet, že jsou i jiné problémy a starosti, než má člověk sám. Abych však nemluvil za všechny, přiznávám, že aspoň já to tak mám.

Zahleděn do svých starostí nemám čas se patřičně věnovat i dalším oblastem. O to víc mne při brouzdání internetem potěšily, ale zároveň i vyděsily stránky České společnosti ornitologické, které si daly za cíl mapovat výskyt otrávených dravců. Otravy karbofuranem byly medializovány také v televizních zprávách na mnoha stanicích. Až potud jsem problém zachytil a vnímal. O další činnosti České společnosti ornitologické, které zahájila boj proti otravám našich dravců, jsem až do dnešního dne neměl žádné informace.

Orel mořský. Foto: Martin Řondík

Tímto článkem, těmito řádky, bych chtěl svou nevědomost nejen napravit, ale i trochu pomoci. Naše stránky se primárně po dlouhou dobu věnovaly pouze chovu exotického ptactva. S příchodem Martina Řondíka jakožto pravidelného přispěvatele na tyto stránky, se situace změnila. Vznikla část stránek nazvaná Evropské ptactvo, kde se ve stručných popisech a pomocí fotografií Martin snaží alespoň částečně přiblížit chovatelům ptactvo naší přírody. I proto zde cítím závazek České společnosti ornitologické pomoci. Především tímto článkem, který má za cíl propagovat její činnost, ale také finančně, v rámci svých možností.

 Dalším a nejdůležitějším důvodem propagace činnosti České společnosti ornitologické je, že nechci, aby nádherní dravci jako jsou například orel mořský, či orel skalní, luňáci, káně rousné i lesní a další ptactvo, vymizeli z naší přírody.

Zdrojem informací mých dalších řádků jsou stránky ČSO www.karbofuran.cz. Již 50 let je na našem území zakázáno kladení otrávených návnad. Přesto se tak dodnes děje a jak se zdá, v poslední době ve zvýšené míře. Ročně díky otravě karbofuranem naše příroda přijde nejméně o 10 orlů mořských a spoustu dalšího ptactva. Jak rozeznat otrávenou návnadu? Částečnou odpověď cituji přímo ze stránek ČSO.

Traviči používají jako návnadu kusy masa, vnitřnosti, uhynulou drůbež a domácí zvířata, ryby, ale i zastřelené dravé ptáky. Můžeme se setkat i s navrtanými vejci s dírkou zakápnutou voskem. Otrávenou a neotrávenou návnadu od sebe běžně odlišit nelze. Avšak předkládání jakýchkoliv návnad do přírody je podle našeho právního řádu nezákonné (přestože návnady se běžně používají např. k lovu prasat - hromada ryb u posedu je mnohem méně podezřelá, než kapr donesený doprostřed pole).

Nález podezřelé návnady je třeba bezodkladně ohlásit Státní veterinární správě nebo České inspekci životního prostředí (jsou-li v blízkosti mrtvá zvířata). V žádném případě se takové návnady nedotýkáme!

Orel skalní. Foto: Martin Řondík

Aby snad konečně došlo i k potrestání těch, kteří takové návnady kladou, je nezbytné jejich činnost mapovat. Jak postupovat při hlášení nálezu, naleznete opět na stránkách ČSO. Návod je důležité pečlivě prostudovat. Zbytečné chyby, či zmatkování, by mohlo ztížit dopadení pachatele, či pachatelů.

Že svůj boj Česká společnost ornitologická myslí naprosto vážně svědčí i její další činnost. V rámci semináře věnovaného problematice obchodu s ohroženými druhy (CITES), došlo i na seznámení zhruba třiceti státních zástupců s problematikou ilegálního pronásledování ptactva, a to i včetně jeho trávení. Státním zástupcům se tak dostaly základní informace o tom, kam se obrátit, jestliže se s takovým případem ve své praxi setkají.

Pomoci České společnosti ornitologické můžete i finančně. Na stránkách www.karbofuran.cz naleznete i následující řádky.

 „Tato stránka ani program Volná křídla nejsou podpořeny žádným grantem ani jiným veřejným zdrojem financí. Jde o výhradně dobrovolnou činnost členů České společnosti ornitologické.“

Proto bylo otevřeno konto, z kterého se měly původně vyplácet odměny těm, jež se nějak zásadně podíleli na dopadení pachatelů trestné činnosti, v tomto případě trávení dravců.

Abych nějak nezkreslil informace ČSO, opět cituji přímo ze stránek.

ČSO vypsala v roce 2006 odměnu za informace vedoucí k dopadení travičů. Její výše se do roku 2010 vyšplhala díky darům desítek lidí na 78 500 Kč, o vyplacení odměny se ale nikdo nepřihlásil. Protože ani vysoká odměna nevedla k dopadení a potrestání travičů, rozhodl výbor ČSO o ukončení sbírky a využití prostředků na budování Ornitologického parku Josefovské louky. Veškeré vybrané prostředky jsou tedy využity na přímou ochranu ptáků.

Podpořte program Volná křídla!

Dar v libovolné výši zašlete na účet:

číslo účtu 1922224339/0800,

variabilní symbol 88.

Částky nad 1000 Kč je možno odepsat od základu daně. Vyplňte prosím ve smlouvě potřebné údaje a zašlete ji podepsanou na adresu České společnosti ornitologické. Po potvrzení vám bude vrácena, abyste ji mohli přiložit k daňovému přiznání."

Tento článek nemůže obsáhnout všechny informace o činnosti České společnosti ornitologické v rámci jejího boje proti travičům našich dravců. Dovoluji si tedy doporučit pečlivě prostudovat její stránky, kde každý zájemce o tuto problematiku nalezne všechny potřebné informace.

Já si na závěr svého příspěvku dovolím popřát nám všem, tedy ne jen České společnosti ornitologické, ale skutečně nám všem, aby počet otrav klesl na naprosté minimum, nejlépe na nulu, aby se i pro další generace zachovala v naší přírodě zdravá populace dravců a všeho dalšího ptactva.

 

Foto: Martin Řondík
Zdroj: http://karbofuran.cz
 

autor: Miroslav Lifart
vloženo: 07. 10. 2013 10:15

Design: Miroslav Horák | Redakční systém vytvořilo Devtea.cz
Copyright 2005–2017 Amadina-Gouldove.com, všechna práva vyhrazena.
Použití jakýchkoliv částí těchto stránek je možné výhradně se souhlasem autorů.
Kontakt | Bannery pro váš web