Partneři:

Nevíte o chocholouších?

Pan Libor Praus z České společnosti ornitologické publikoval svůj článek, v kterém žádá veřejnost o pomoc při monitorování výskytu chocholouše obecného (Galerida cristata). S laskavým svolením autora můžeme článek publikovat i na našich webových stránkách. Snad se tak jeho výzva dostane do širšího povědomí milovníků přírody, kteří by tak mohli být nápomocni panu Prausovi v jeho snaze zmapovat možný výskyt chocholouše obecného.

V článku jsou rovněž uvedeny kontakty na Libora Prause, na které je možno výskyt tohoto vzácného ptáka hlásit. Aby snad kontakt nezanikl v spleti slov, záměrně jej uvádím i v této své krátké předmluvě k článku. Informace je možno zasílat na email chocholousi@seznam.cz, anebo na mobil 605 522 692.

Miroslav Lifart

Nevíte o chocholouších?

Chocholouš obecný (Galerida cristata) se stal v posledních letech jedním z nejsmutnějších symbolů úbytku našich dříve běžných druhů ptáků. Přibližně do poloviny šedesátých let minulého století se jednalo o hojného stálého opeřence. Později byl zaznamenán dramatický úbytek chocholoušů na většině našeho území.

 Chocholouši nejprve vymizeli z venkovského prostředí, poté postupně opustili i okraje měst. Dnes se chocholouš v České republice nachází na pokraji vyhynutí. Poslední ptáci se dnes dají zahlédnout většinou na parkovištích velkých nákupních center a průmyslových zón.

Chocholouš obecný. Foto: Libor Praus

Jistý záblesk naděje pro existenci druhu mohou snad představovat množící se pozorování chocholoušů z okolí kravínů a polních cest v okolí celoročně přítomných hnojišť. Toto prostředí mohli ptáci opětovně osídlit teprve nedávno, nelze ale vyloučit, že zde byli pouze přehlíženi.

Z důvodu nedostaku informací o dnešním výskytu chocholoušů je potřebné věnovat současnému rozšíření druhu na našem území zvýšenou pozornost. Případná pozorování těchto ptáků můžete hlásit na e-mail chocholousi@seznam.cz, nebo na telefonní číslo 605 522 692. Velmi cenné jsou i údaje o historickém rozšíření a přibližné době vymizení ptáků z konkrétních lokalit.

A jak chocholouše poznáme? Naštěstí se jedná o poměrně lehce identifikovatelného ptáka. Chocholouš má rozměry většího vrabce, jeho peří je světlehnědě zbarvené. Od blízce příbuzného skřivana polního (Alauda arvensis) ho lehce odlišíme podle přítomnosti výrazné chocholky, která mu dala jméno (viz přiložené foto). Nejčastěji pobíhá po zemi, kde sbírá potravu, na stromy téměř nesedá. Mapování výsytu není časově omezeno. Všem respondentům předem děkuji za spolupráci.
text a foto Libor Praus, Česká společnost ornitologická

text a foto Libor Praus, Česká společnost ornitologická
zdroj: ifauna.cz

vloženo: 04. 12. 2013 00:01

Design: Miroslav Horák | Redakční systém vytvořilo Devtea.cz
Copyright 2005–2017 Amadina-Gouldove.com, všechna práva vyhrazena.
Použití jakýchkoliv částí těchto stránek je možné výhradně se souhlasem autorů.
Kontakt | Bannery pro váš web