Partneři:

Křížení mutací exotického ptactva s dědičností vázanou na pohlaví

Úvod k příspěvku:

Genetika ptáků je pro chovatele zabývající se křížením různých barevných mutací nepostradatelná. Proto sem budu postupně přidávat různé vzorce jak se dopracovat k tomu co nás konkrétně zajímá. Zkušení chovatelé tohle už dávno znají, ale pořád přibývají noví "začátečníci" a hlavně což je důležité, mladí "začátečníci". A právě těm by se tohle mohlo hodit. Vždy budu popisovat určitý druh a určité mutace, ale toto platí pro všechny druhy exotických ptáků. Takže i když se budu zmiňovat o neofémách nebo zebřičkách, je vše použitelné i pro chovatele ostatních druhů ptáků. Chovatel si musí dát ale POZOR, když budete dosazovat barvu (mutaci), která ho zajímá, aby měla dědičnost stejnou, jako má ta co ji nahrazuje. JINAK TO NEBUDE PLATIT!

Například: zebřička pestrá černolící mutace má dědičnost recesivní a tak si za ní může dosadit chovatel papoušků zpěvavých nebo andulek nebo penantů nebo barnardů atd. mutaci třeba modrou, která má dědičnost recesivní (samozřejmě neznám všechny druhy ptáků a jejich mutace, ale co vím je modrá vždy s recesivní dědičností), bílá je recesivní (pozor ne albino to je jiná mutace) a může tak se vzorci pracovat ve svém chovu.

 Před každým příspěvkem napíši, jaké mají popisované mutace dědičnost a přidám pár příkladů záměn jak druhů, tak barev (mutací). Samozřejmě určité základní vědomosti musí mít každý chovatel, který s tím bude pracovat, ale ten kdo se mutacemi "barvičkami" zabývá, ví, že to bez dědičnosti-genetiky nejde. A pokud chceme dosáhnout určité kombinace barev (mutací, kombinací), tak nám tohle může pomoci snadněji nebo rychleji dosáhnout svého cíle, pomůže to i chovateli s tím, která mláďata si má nechat a která jsou pro jeho další šlechtění "bezcenná". Myslím tím to, že nepřenášejí zmutovaný gen (barvu, která ho zajímá) na svoje potomky-prostě nejsou štěpitelná. Což na nich není vidět - takže fenotypově to nezjistí, ale právě genotyp - poznatek toho na co určitý jedinec štěpí, mu pomůže vybrat ta správná mláďata pro další šlechtění.

Fenotyp = to znamená jak ptáka vidíme -je modrý, žlutý, zelený...

Rozela pestrá - skořicové rubino, ohbí křídel skořicové. Foto: Otakar Buldra

Genotyp = to co má v sobě za geny-na co je štěpitelný.  Chovatel andulek má dva páry. U jednoho páru je samec modré barvy a samice barvy zelené. U druhého páru jsou oba rodiče zelení. Každý pár měl pět mladých. Všechna mláďata jsou zelená. Fenotypově tedy stejná, ale genotypově se liší. Mláďata z páru s modrým samcem jsou sice zelená, ale všechna po něm zdědila gen na modrou mutaci (barvu). To znamená, jsou zelená štěpitelná na modré. Zapisuje se to takto: zelený/modré.  Chceme-li tedy odchovat modré andulky, vybíráme si je od prvního páru. Mláďata druhého páru jsou pro chov modrých bezcenná. Popisuji to tu z pohledu barvy- na nic jiného v těchto textech není brán zřetel (např. velikost, křížením většiny mutací mezi sebou jsou odchovy čím dál drobnější a musíme je zase "zvětšit" velikými a silnými, většinou přírodně zbarvenými ptáky. Tím zvedneme kvalitu chovu, ale co se týče mutací, o krok se vrátíme zpět, ale jinak to nejde. Odchovali bychom sice ptáka, který by měl smíchané třeba tři barvy do sebe, ale pohled na něho by byl žalostný. Takže nejenom barva se při křížení musí sledovat. To je asi všeobecně na začátek všechno.

Vysvětlení ke vzorcům:

P = rodičovský pár

F1 = první linie potomků

F2 = druhá linie potomků atd.

Primární mutace = základní mutace, tak jak se kdysi, kdesi vyskytla.

Sekundární mutace = kombinace dvou, nebo i více primárních mutací, která se fenotypově projeví na potomstvu (např. lutino a červená jsou primární mutace a jejich křížením odchováme sekundární mutaci, neboli kombinaci a ta se nazývá rubino. Modrá a lutino = výsledná kombinace se nazývá albino atd).

Zde předvedu, jak se budou chovat barvy (mutace), když budu křížit dvě primární mutace obě s dědičností vázanou na pohlaví.

Neoféma Bourkova - mutace růžová. Foto: Otakar Buldra

Dědičnost vázaná na pohlaví co to je?  Geny přenášející tyto znaky (v našem případě zbarvení) se nacházejí na pohlavních chromozómech (gonozómech). Samci mají pár XX a samice XY , u samic je chromozóm Y prázdný- což znamená, že samice nikdy nemůže být štěpitelná na mutaci s dědičností vázanou na pohlaví. Snažím se to psát, ač to tak nevypadá, velice zjednodušeně. Samec- jestliže má mutací pozměněn jen jeden gen X tak je na danou mutaci pouze štěpitelný. Má-li mutací pozměněny oba geny XX je již v té dané mutaci- prostě jeho barva je jiná.

Diagramy křížení dvou mutací vázaných na pohlaví, v tomto případě s mutacemi lutino a růžová u neofémy bourkovy. Můžeme si zde dosadit třeba mutace rosely pestré lutino a červená, nebo u zebřiček světlehřbetou a hnědou (skořicovou) mutaci atd. Prostě jakékoli dvě mutace ALE S DĚDIČNOSTÍ VÁZANOU NA POHLAVÍ. Protože jde o mutace s dědičností vázanou na pohlaví, musíme rozdělovat samčí a samičí pohlaví jak v rodičovském páru, tak v odchovu.

P          1,0 lutino  x  0,1 růžová

F1         1,0 přírodní/lutino + růžové                  0,1 lutino

P          1.0 přírodní/lutino + růžové  X  0.1 lutino

 F1         1.0 lutino/růžové                           0,1 rubino

            1.0 lutino                                       0.1 růžové

            1.0 přírodní/lutino+růžové                  0.1 lutino

            1.0 přírodní/lutino                            0.1 přírodní

 P          1.0 přírodní/lutino+růžové       X           0,1 růžová

 F1         1.0 růžoví/lutino                         0,1 rubino

            1.0 růžoví                                   0.1 růžové

            1.0 přírodní/lutino + růžové            0.1 lutino

            1.0 přírodní/růžové                        0.1 přírodní

 P          1.0 růžový    X           0,1 lutino

 F1         1.0 přírodní/lutino + růžové            0,1 růžové

 P          1.0 růžový     x     0,1 rubino

 F1         1,0 růžoví/lutino                           0,1 růžové

 P          1,0 lutino     X      0,1 rubino

 F1         1,0 lutino/růžové                           0,1 lutino

 P          1,0 růžový/lutino    X  0,1 rubino

 F1         1,0 rubino                                  0,1 rubino

            1.0 růžoví/lutino                           0.1 růžové

 P          1,0 lutino/růžové  X  0,1 rubino  

 F1         1,0 rubino                                  0,1 rubino

            1.0 lutino/růžové                           0.1 lutino

Křížení tří mutací s dědičností vázanou na pohlaví a výsledná trojkombinace.

Neoféma modrohlavá 0,1 - mutace skořicové lutino. Foto: Otakar Buldra

Když k těmto dvěma mutacím přidá chovatel ještě skořicovou, která má také dědičnost vázanou na pohlaví, může odchovat rubino bourky se skořicovou kresbou. (Tato kombinace je rozšířená u rozel pestrých, kde křížením lutina a červené odchová rubino a přidáním skořicové dostane skořicové rubino jako u neofém bourkových). Lze je odchovat takto: nejprve se dopracuje ke kombinacím skořicověrůžové nebo skořicovělutino, které odchová, když do předchozích diagramů místo lutino dosadí skořicovou-tím získá místo rubino - skořicovorůžovou, nebo místo růžové dosadí skořicovou - získá namísto rubino skořicovélutino.

Příklady na diagramech křížení :

P            1,0 rubino   X   0,1 skořicovorůžová

 F1           1,0 růžoví/lutino+skořicové            0,1 rubino

 P            1,0 rubino  X  0,1 skořicovélutino

 F1           1,0 lutino/růžové + skořicové           0,1 rubino

 P            1,0 růžový/lutino + skořicové      X         0,1 skořicová

 F1           1,0 skořicoví/lutino + růžové            0,1 skořicovérubino

               1.0 skořicoví/růžové                     0.1 skořicověrůžová

              1.0 přírodní/lutino + růžové + skořicové         0.1 rubino

              1.0 přírodní/růžové + skořicové                    0.1 růžové

 P            1,0 růžový/lutino + skořicové    X   0,1 rubino

 F1           1,0 rubino/skořicové                           0,1 skořicovérubino

              1.0 rubino                                          0.1 skořicovorůžová

              1.0 růžoví/lutino + skořicové                  0.1 rubino

              1.0 růžoví/lutino                                  0.1 růžové

 P           1,0 lutino/růžové + skořicové   X   0,1 skořicová

 F1        1,0 skořicový/lutino + růžové                  0,1 skořicovérubino

            1.0 skořicový/lutino                               0.1 skořicovélutino

           1.0 přírodní/lutino + růžové + skořicové     0.1 rubino

           1.0 přírodní/lutino + skořicové                  0.1 lutino

 P        1,0 lutino/růžové + skořicové  X   0,1 skořicovérubino

 F1     1,0 skořicovérubino                0,1 skořicovérubino

        1.0 skořicovélutino/růžové        0.1 skořicovélutino

        1.0 rubino/skořicové                0.1 rubino

        1.0 lutino/růžové + skořicové    0.1 lutino

 P   1,0 růžový/lutino + skořicové  X    0,1 skořicovérubino

 F1   1,0 skořicovérubino                 0,1 skořicovérubino

       1.0 skořicovorůžoví/lutino         0.1 skořicovorůžová

      1.0 skořicovélutino/růžové          0.1 skořicovélutino

      1.0 rubino/skořicové                  0.1 rubino

      1.0 růžoví/lutino + skořicové       0.1 růžové

V dnešní době je už běžné, že je zbarvení ptáka složeno ze třech i více mutací. Například u penantů je hodně mutací s dědičností vázanou na pohlaví. Doplnit lze jakýkoli druh a jakoukoli barvu. Jen pozor na dědičnost.

autor - Otakar Buldra, Otakar.Buldra@seznam.cz,

http://zebricka-pestra-otakar-buldra.webnode.cz/

vloženo: 02. 02. 2014 18:05

Design: Miroslav Horák | Redakční systém vytvořilo Devtea.cz
Copyright 2005–2017 Amadina-Gouldove.com, všechna práva vyhrazena.
Použití jakýchkoliv částí těchto stránek je možné výhradně se souhlasem autorů.
Kontakt | Bannery pro váš web