Partneři:

Zebřička pestrá - mutace mramorová černolící

Mramorová černolící mutace je u zebřiček velice atraktivní, díky kontrastu světlé a černé barvy. Dá se odchovat i v hnědé řadě (skořicové), ale tam jsou černé znaky nahrazeny hnědými anebo světlehnědými a výsledný pták už není tak pěkný, ale to je jen můj názor, jinému chovateli se líbit může.

 Je docela obtížné a dá mnoho chovatelské práce vyšlechtit pěkně černé ptáky s plnými lícními skvrnami a černými boky. Dost často jsou vidět černolící mramoroví ptáci s boky spíše do hnědé nebo rezavé barvy což je špatně. Některá odchovaná mláďata, která by měla být už mramorová černolící, mají místo černé lícní skvrny jen trochu více rozšířenou černou slzní čárku a to je právě ten příklad, že to není až tak jednoduché odchovat kvalitní jedince. Já osobně při šlechtění používám jak přírodních černolících pro posílení černé barvy a velikosti, tak světlehřbetých černolících pro zesvětlení mramorové barvy. Ale je to věda a musí se selektivně vybírat každý kus. I z perfektně vybarveného páru nejsou vždy stejně barevně kvalitní odchovy.

1.1 zebřička pestrá, mutace černolící. Foto: Otakar Buldra

 K odchování mramorových černolících potřebujeme dvě primární (základní) mutace. A to černolící mutaci a mramorovou mutaci. Výsledná kombinace (sekundární mutace) je tedy černolící mramorová nebo chceme-li mramorová černolící. To znamená, že se nám povede prosadit geny obou mutací na odchovaném jedinci současně a obě mutace se fenotypově (vzhledově) projeví.

Černolící mutace má dědičnost recesivní a mramorová mutace má dědičnost vázanou na pohlaví. Při použití světlehřbeté mutace sledujeme i její dědičnost a ta je také vázána na pohlaví. Vzhledově (fenotyp) poznat rozdíl mezi mramorovým šedým a mramorovým světlehřbetým šedým je docela obtížné, ale v určitých případech je to jasné z genetického vzorce a s tím výsledkem dále pracujeme (známe tedy genotyp a tak víme, že je jedinec mramorový světlehřbetý). Pokud si do všech těchto vzorců kde je napsáno mramorová dosadíme světlehřbetou, tak máme vzorce křížení pro mutaci černolící (recesivní s dědičnotí) a světlehřbetou mutaci (s dědičností vázanou na pohlaví). Výsledná kombinace se nebude jmenovat mramorová černolící, ale světlehřbetá černolící. Spojením mutací mramorové, světlehřbeté a černolící se budu věnovat v samostatném článku pro lepší přehlednost.

   P= rodičovský pár

   F1= první linie potomků

   F2= druhá linie potomků

P        1.0  mramorový                                X                 0.1  černolící

F1     1.0  šedý/mramorové + černolící                      0.1 mramorová/černolící     

P        1.0  šedý/mramorové + černolící                 X            0.1  mramorová/černolící

F2     1.0  mramorový černolící                                        0.1  mramorová černolící

        1.0  mramorový/černolící                                        0.1  mramorová/černolící

        1.0  mramorový                                                    0.1  mramorová

        1.0  černolící/mramorové                                        0.1  černolící

        1.0  šedý/mramorové + černolící                              0.1  šedá/černolící

        1.0  šedý/mramorové                                             0.1  šedá

P       1.0  černolící                               X                  0.1  mramorová

F1    1.0  šedý/mramorové + černolící                  0.1 šedá/černolící

P        1.0  šedý/mramorové + černolící               X              0.1  šedá/černolící

F2     1.0  černolící/mramorové                                        0.1  mramorová černolící

         1.0  černolící                                                       0.1  mramorová/černolící

         1.0  šedý/mramorové + černolící                              0.1  mramorová

         1.0  šedý/mramorové                                            0.1  černolící

         1.0  šedý/černolící                                                0.1  šedá/černolící

         1.0  šedý                                                            0.1  šedá

1.1 zebřička pestrá, mutace světlehřbetá černolící. Foto: Otakar Buldra 

P        1.0  černolící/mramorové                    X                 0.1  mramorová černolící

F1       1.0  mramorový černolící                                      0.1  mramorová černolící

          1.0  černolící/mramorové                                      0.1  černolící

P        1.0  černolící/mramorové                    X                 0.1  černolící

F1       1.0  černolící/mramorové                                      0.1  mramorová černolící

          1.0  černolící                                                      0.1  černolící

P         1.0  černolící/mramorové                   X                     0.1  mramorová/černolící

F1        1.0  mramorový černolící                                     0.1  mramorová černolící

           1.0  černolící/mramorové                                     0.1  mramorová/černolící

          1.0  šedý/černolící + mramorové                            0.1  černolící

          1.0  šedý/černolící                                              0.1  šedá/černolící

P          1.0  černolící/mramorové                  X                     0.1  mramorová

F1         1.0  mramorový/černolící                                    0.1  mramorová/černolící

            1.0  šedý/mramorové + černolící                          0.1  šedá/černolící

1.1 zebřička pestrá, mutace mramorová. Foto: Otakar Buldra

P          1.0  mramorový/černolící                  X                 0.1  mramorová černolící

F1         1.0  mramorový černolící                                    0.1  mramorová černolící

            1.0  mramorový/černolící                                    0.1  mramorová/černolící

P          1.0  mramorový/černolící                  X                 0.1  mramorová/černolící

F1         1.0  mramorový černolící                                    0.1  mramorová černolící

            1.0  mramorový/černolící                                    0.1  mramorová/černolící

            1.0  mramorový                                                0.1  mramorová

P          1.0  mramorový/černolící                  X                 0.1  mramorová

F1         1.0  mramorový/černolící                                    0.1  mramorová/černolící

            1.0  mramorový                                                0.1  mramorová

P          1.0  mramorový/černolící                  X                     0.1  černolící

F1         1.0  černolící/mramorové                                    0.1  mramorová černolící

            1.0  šedý/mramorové + černolící                          0.1  mramorová/černolící

1.1 zebřička pestrá, mutace černolící mramorová. Foto: Otakar Buldra

P           1.0  mramorový/černolící                 X                    0.1  šedá/černolící

F1          1.0  černolící/mramorové                                  0.1  mramorová černolící

            1.0  šedý/mramorové + černolící                         0.1  mramorová/černolící

            1.0  šedý/mramorové                                       0.1  mramorová

 Jak je ze vzorců patrné, v některých spojeních nepoznáme na odchovaných mláďatech, zda jsou štěpitelná nebo ne. U jiných spojení je jasné, že štěpitelná jsou všechna mláďata. Proto jsem jich vypsal tolik, aby bylo vidět, jaká jsou nejlepší spojení rodičovského páru.

 Vysvětlení: např. mramorový/černolící = pták je vzhledově mramorové barvy (to se nazývá fenotyp)     /   =  znamená štěpitelnost (přenáší na potomky gen na mutaci za lomítkem) = černolící za lomítkem - určuje na jakou mutaci štěpí (to se nazývá genotyp). Takže mramorový pták stěpitelný na černolící. S vhodnou samicí, která je buď černolící, anebo také na černolící stěpitelná (šedá/černolící) po něm odchováme černolící mláďata. Přeji mnoho trpělivosti při šlechtění této kombinace barev.

text a foto - Otakar Buldra, Otakar.Buldra@seznam.cz

http://zebricka-pestra-otakar-buldra.webnode.cz

vloženo: 01. 03. 2014 00:05

Design: Miroslav Horák | Redakční systém vytvořilo Devtea.cz
Copyright 2005–2017 Amadina-Gouldove.com, všechna práva vyhrazena.
Použití jakýchkoliv částí těchto stránek je možné výhradně se souhlasem autorů.
Kontakt | Bannery pro váš web