Partneři:

Dominantní pastelová mutace u zebřiček pestrých 3. díl

Prvoodchov v ČR ? Rok 2014 kombinace dominantní pastelová mramorová šedá.  A prvoodchov v ČR ? Rok 2014 kombinace dominantní pastelová světlehřbetá hnědá.

 
 
 
 V tomto třetím článku o dominantmí pastelové mutaci se budeme zajímat o křížení dominantní pastelové mutace s dědičností neúplně dominantní s mutací světlehřbetou s dědičností vázanou na pohlaví. U zebřiček pestrých je hned několik mutací s dědičností vázanou na pohlaví a tak si tam za světlehřbetou může chovatel doplnit isabelovou, hnědou (skořicovou), mramorovou... Co vím kombinace dominantní pastelové a hnědé (skořicové) se nazývá "smetanová". Se světlehřbetou mutací tvoří světlehřbetou pastelovou, ale ostatní kombinace s pastelovou mutací buď ještě nebyly cíleně odchovány a nebo česky pojmenovány. Jejich názvy se ve většině případů budou odvozovat od již zaběhlých spojení - dom. pastelová isabelová, dom. pastelová černoprsá  atd. Například na holandských stránkách o zebřičkách jsou jak tyto pastelové mramorové, tak i pastelové vousaté, pastelové bělobřiché,.... našel jsem tam i pastelové černolící, o kterých byl minulý článek.
 Znovu zde připomenu nepřesný název mutace- dominantní pastelová. Její dědičnost je neúplně dominantní, to je ten důvod proč od páru pastelových zebřiček odchováme i nepastelová mláďata. A opět zde nebudu rozlišovat je-li pastelový pták 1F nebo 2F. Zjednodušeně- jsou-li oba rodiče pastelové barvy, budou odchovaná pastelová mláďata jak 1F tak i 2F. Protože světlehřbetá mutace má dědičnost vázanou na pohlaví musí chovatel rozlišovat jakého je pohlaví světlehřbetý pták a to samé platí u odchovaných mláďat.
 
1.1 dominantní pastelová mramorová šedá 1F. Foto: Otakar Buldra
Příklady sestavení párů:
 
 P         1.0 pastelový                         X             0.1 světlehřbetá
 
 
 F1        1.0 pastelový/světlehřbeté                         0.1 pastelové
             1.0 šedý/světlehřbeté                               0.1 šedé
 
 
 
 
 P         1.0 světlehřbetý                      X             0.1 pastelová
 
 
 F1        1.0 pastelový/světlehřbeté                         0.1 pastelová světlehřbetá
             1.0 šedý/světlehřbeté                               0.1 světlehřbetá
 
0.1 dominantní pastelová mramorová šedá 1F. Foto: Otakar Buldra
 
 P         1.0 pastelový/světlehřbeté            X             0.1 pastelová
 
 
 F1        1.0 pastelový/světlehřbeté                          0.1 pastelová světlehřbetá
             1.0 pastelový                                            0.1 pastelová
             1.0 šedý/světlehřbeté                                0.1 světlehřbetá
             1.0 šedý                                                   0.1 šedá
 
 
 
 
 P         1.0 pastelový/světlehřbeté            X             0.1 světlehřbetá
 
 
 F1        1.0 pastelový/světlehřbeté                          0.1 pastelová světlehřbetá
            1.0 světlehřbetý                                         0.1 světlehřbetá
            1.0 šedý/světlehřbeté                                 0.1 šedá
  1.0 dominantní pastelová mramorová šedá 1F. Foto: Otakar Buldra
 
P         1.0 pastelový/světlehřbeté            X             0.1 pastelová světlehřbetá
 
 
 F1        1.0 pastelový světlehřbetý                        0.1 pastelová světlehřbetá
             1.0 pastelový/světlehřbeté                        0.1 pastelová
             1.0 světlehřbetý                                       0.1 světlehřbetá
             1.0 šedý/světlehřbeté                               0.1 šedá
 
1.0 dominantní pastelová světlehřbetá hnědá 1F. Foto: Otakar Buldra
P         1.0 pastelový/světlehřbeté            X             0.1 šedá
 
 
 F1        1.0 pastelový/světlehřbeté                          0.1 pastelová světlehřbetá
             1.0 pastelový                                            0.1 pastelová
             1.0 šedý/světlehřbeté                                 0.1 světlehřbetá
             1.0 šedý                                                   0.1 šedá
  0.1 dominantní pastelová světlehřbetá hnědá 1F. Foto: Otakar Buldra

P         1.0 pastelový světlehřbetý            X             0.1 pastelová

 
 
 F1        1.0 pastelový/světlehřbeté                          0.1 pastelová světlehřbetá
             1.0 šedý/světlehřbeté                                0.1 světlehřbetá
 
 2.0 dominantní pastelová mramorová šedá 1F. Foto: Otakar Buldra
 P         1.0 pastelový světlehřbetý             X            0.1 světlehřbetá
 
 
 F1        1.0 pastelový světlehřbetý                          0.1 pastelová světlehřbetá
             1.0 světlehřbetý                                        0.1 světlehřbetá
  1.1 dominantní pastelová světlehřbetá hnědá 1F. Foto: Otakar Buldra
 
P         1.0 pastelový světlehřbetý             X             0.1 šedá
 
 F1        1.0 pastelový/světlehřbeté                           0.1 pastelová světlehřbetá
             1.0 šedý/světlehřbeté                                 0.1 světlehřbetá. 
 
 
 
 
 
 P           1.0 pastelový světlehřbetý            X              0.1 pastelová světlehřbetá
 
 F1         1.0 pastelový světlehřbetý                            0.1 pastelová světlehřbetá
              1.0 světlehřbetý                                          0.1 světlehřbetá
 
 
 
 
 
 Takto se budou spolu chovat tyto dva typy dědičnosti. Všimneme si posledního vzorce. Při křížění dvou pastelových světlehřbetých ptáků není 100% odchovu pastelových světlehřbetých. Je to dáno typem dědičnosti, která není pastelová dominantní, ale neúplně dominantní. Název neúplně dominantní je dán vlivem neúplné penetrance genu (vysvětleno v předchozích článcích). Proto nejsou všechna mláďata po pastelových rodičích pastelová. 
 Ale i přesto, se tato mutace bude rychle šířit, protože k jejímu odchování stačí chovateli jen jeden pták v chovu (samec nebo samice- to je jedno) a v hnízdě už jsou pastelová mláďata. V titulku jsem si dovolil napsat " prvoodchov v ČR "pokud tomu tak není budu rád, když se mi chovatel pastelových mramorových  a pastelových světlehřbetých hnědých zebřiček ozve k případné výměně ptáků. Děkuji.

text a foto - Otakar Buldra

vloženo: 26. 10. 2014 00:05

Design: Miroslav Horák | Redakční systém vytvořilo Devtea.cz
Copyright 2005–2017 Amadina-Gouldove.com, všechna práva vyhrazena.
Použití jakýchkoliv částí těchto stránek je možné výhradně se souhlasem autorů.
Kontakt | Bannery pro váš web