Partneři:

Dominantní pastelová mutace u zebřiček pestrých 4.díl

" lze vůbec odchovat 2f jedince ??? "

Toto pokračování bude zatím nedokončené s nastíněním toho o co tu půjde. K jeho dokončení je potřeba ještě spousta poznatků z praxe, tedy z chovu. Ale již z dosavadních výsledků v chovu této mutace si nejsem tak jistý, že lze odchovat jedince 2f pastelové mutace či kombinace. V teorii (vzorce křížení) je jasné jak 2f jedince odchovat, ale v praxi to nemusí být tak jednoduché a nemusí to být ani možné. Působením letálního (smrtícího) faktoru se může stát, že jedinec 2f není životaschopný, a to často již v zárodku. Je to stejné jako u chocholaté mutace, kde je již prokázáno, že 2f chocholatý jedinec se nedá odchovat. Mutace, které mají dědičnost ať dominantní, nebo neúplně dominantní, jsou letálním faktorem zasaženy daleko více než mutace s ostatními dědičnostmi. Letální faktor s sebou nese každá mutace (mutace = změna), ale ve většině případů má jen tak slabý účinek (procento zasažení), že se s ním dále nepočítá, ale u mutací s dědičností dominantní a neúplně dominantní je působení letálního faktoru vždy daleko silnější. Zřejmě je to dáno tím, že již jedna alela v páru zasažena mutací má za následek fenotypovou (viditelnou) změnu na jedinci. Týká se to genů umístěných na nepohlavních chromosomech- autosomech. Letální faktor je v tomto případě zřejmě homozygotní kombinace určitého genu. Alela zajišťuje konkrétní fenotypový projev genu (v našem případě to znamená fenotyp = jak jedince vidíme, myslím tím barvu) U jedince mohou na homologních jaderných chromozomech být přítomny pouze dvě alely. Když jsou v párových lokusech obě alely shodné jde o dominantního homozygota - tedy v našem případě o 2f jedince. Pokud je jen jedna alela v páru je zmutovaná jde o dominantního heterozygota- v našem případě jde o 1f jedince. I když u jiných druhů ptáků například u rosel pestrých jsou straky 1f, ale i 2f. Takže to asi nebude pravidlem.

 1.0 dominantní pastelová mramorová šedá 1f. Samec s perfektně bílými lícemi, díky tomu, že jde o kombinaci mramorové a pastelové mutace, nejsou líce viditelné, jen naznačené "jakoby jiným peřím". Foto: Otakar Buldra
 2.0 dominantní pastelová mramorová šedá 1f. Vzadu samec z předchozí fotografie. Před ním samec ze stejného hnízda s lehce oranžovou lícní skvrnou. Díky tomu, že jde o kombinaci pastelové a mramorové mutace jsou líce jen slabě oranžové. U šedé, nebo světlehřbeté šedé by byl rozdíl v sytosti oranžové barvy daleko větší. Klidně by zde mohlo být napsáno: 2.0 dominantní pastelová mramorová šedá, nahoře 2f, dole 1f. Tak nějak by ten rozdíl mezi 1f a 2f měl zřejmě vypadat, ale tak to není- jsou zde dva samci 1f a díky neúplné penetranci genu mají odlišně zbarvené lícní skvrny. Foto: Otakar Buldra

Ale zase zpátky k pastelové mutaci. V loňské sezóně jsem měl pastelových ptáků málo, a tak jsem sestavoval páry, kde byl vždy jen jeden pastelový pták. Tam problém není, odchovaní pasteloví jedinci byli 1f a štěpili na různé mutace podle protějšku, pokud pominu oproti ostatním ptákům jejich poměrně dlouhé přepeřování, tak úmrtnost mladých, nebo nevylíhlá vejce jsem nezaznamenal. Letošní sezóna je na začátku, ale protože hnízdím brzo, již začátkem prosince, mám u některých párů už druhá hnízda. Povedlo se mi vloni několik pastelů odchovat a tak jsem letos sestavil i páry, kde jsou oba rodiče pasteloví. Ale všechny tři páry pastelových ptáků měli oplozená vejce, seděli, ale žádné mladé se nevyklubalo. Všechna mláďata se již v zárodku přestala vyvíjet. Například pár 1.1 dominantní pastelová mramorová šedá- dvě hnízda, v obou hnízdech 5 vajec, všechna oplozena, oba rodiče perfektně sedí, ale žádné mládě se nevylíhne? To samé mi potvrdil i pan Tomaševič, který z takto složeného páru taktéž neodchoval žádné mládě, přestože vejce byla oplozena. Sestavil jsem ještě dva páry kde oba rodiče byli dominantní pastelová světlehřbetá šedá a to samé, třeba z pěti vajec byla čtyři oplozená, ale žádné vylíhlé mládě. Samozřejmě beru v potaz i to,že z takového spojení díky neúplně dominantní dědičnosti odchováme jak jedince světlehřbeté šedé, tak jedince dominantní pastelové šedé 1f, a tak i jedince dominantní pastelové šedé 2f. Samozřejmě si nemyslím, že všechna nevylíhlá mláďata byla 2f. Ta 1f a světlehřbetá šedá mláďata se měla bez problému vylíhnout. Nevím proč se tak nestalo. Je třeba daleko více hnízd a daleko více párů k vyřknutí nějakého závěru. Jenom mě tahle zkušenost přivedla k přemýšlení a sledování tohoto problému. Jestli u dominantní pastelové mutace není působení letálního faktoru tak silné jako u mutace chocholaté? Kde se tedy berou pasteloví ptáci- samci s bílými lícemi? Díky neúplné penetranci genu (vysvětleno v předchozích článcích) je docela dost možné, že jak samci s bílými lícemi, tak i samci s oranžovými lícemi jsou všichni 1f. Záleží jen na tom, jak hodně se u daného jedince zmutovaný gen projeví fenotypově. To, že od jednoho páru a dokonce v jednom hnízdě odchováte pastelové samce jak s bílými lícemi, tak i s oranžovými lícemi jsem se přesvědčil už v loňské sezóně. A tak se znovu ptám, je vůbec možné odchovat 2f pastelového jedince? 

   Mladí pasteloví samci. Uprostřed pastelový mramorový šedý 1f. Ostatní ptáci 1f pastelový světlehřbetý šedý. Samec vpravo s ideálním zbarvením lícní skvrny, Tak nějak by měl asi vypadat 2f pták, ale zde jsou 1f ptáci, u kterých díky neúplné penetranci genu vidíme rozdílné zbarvení lícní skvrny. Foto: Otakar Buldra

Pokud máte někdo jiné poznatky neváhejte mě kontaktovat. Rád si je poslechnu, i když nebudete s tímto co jsem napsal souhlasit. Po dalších poznatcích z chovu napíši co jsem zjistil. Možná tuto moji domněnku potvrdím, nebo vyvrátím. Je opravdu potřeba mnoho odchovaných, a nebo neodchovaných mláďat k vyřknutí nějakého závěru.
 

text a fotografie: Otakar Buldra

vloženo: 23. 02. 2015 00:05

Design: Miroslav Horák | Redakční systém vytvořilo Devtea.cz
Copyright 2005–2017 Amadina-Gouldove.com, všechna práva vyhrazena.
Použití jakýchkoliv částí těchto stránek je možné výhradně se souhlasem autorů.
Kontakt | Bannery pro váš web