Partneři:

I. Krajská výstava okrasného ptactva 13. - 15. listopadu 2015 - Újezd u Brna

ČSCH jihomoravského kraje pořádá ve dnech 13. - 15. listopadu 2015 v Újezdu u Brna I. Krajskou výstavu okrasného ptactva.

Výstava se bude konat podobně jako jiné akce v chovatelském areálu. Pro veřejnost bude otevřeno následovně:

pátek 13. 11. 2015 - 13,00 -17,00 hodin.

sobota 14. 11. 2015 - 10,00 - 17,00 hodin.

neděle 15. 11. 2015 - 10,00 - 15,00 hodin.

Vstupné je 50,- Kč, děti mají vstup zdarma.

Slavnostní vyhlášení výsledků bude v neděli ve 14,00 hodin

Co všechno bude na výstavě k vidění nebylo prozatím pořadateli prozrazeno. Ale i tak věříme, že půjde o další výstavu, která může chovateli zpříjemnit den. Pro nechovatelskou veřejnost může být tato propagace chovu exotického ptactva zajímavou příležitostí získat nové obzory.

Výstava a všechny potřebné informace je také zařazena v našem ZPRAVODAJI.

Plakát výstavy.

Výstavní podmínky Krajské výstavy exotického ptactva v Újezdě u Brna 2015

Výstavu může obeslat chovatel exotickým ptactvem, okrasnou vodní drůbeží, okrasnými holubi a hrdličkami označenými kroužkem. Budou uděleny tituly Mistr Jižní Moravy (nejlepší 4 členná kolekce jednoho druhu a barvy v každé výstavní třídě, minimální počet 358 bodů) a Šampion Jižní Moravy (nejlepší jednotlivec v každé výstavní třídě, minimální počet 90 bodů). V případě účasti vetšiny okresů krajského sdružení bude vyhlášena soutěž okresů. Do soutěže bude započteno nejlepších 18 z 20 předem přihlášených jednotlivců každého okresu. Vítěze určí součet bodů.

Ptáci budou vystaveni v klecích a voliérách odpovídajících rozměrů pro daný druh.

Přihlášky doručte (nikoli odešlete) nejpozději do 27.10.2015, e-mailem, poštou nebo osobně na adresy: e-mail: zocschotnice@seznam.cz, poštou na adresu: Pavel JOCHMAN, Dědina 10, 683 54 Otnice, mobil: 775 022 515. Termín je nutno dodržet s ohledem na zpracování dat. Nečitelné, nejasné a neúplné přihlášky nebudou přijaty.

Poplatky za účast na výstavě: manipulační poplatek 150 kč, klecné – 20 Kč/ klec se platí u pouze prodejných ptáků. K uvedené ceně bude ve prospěch výstavní pokladny připočteno 10%. Prodávající obdrží jím stanovenou cenu. Vystavovatel je povinen odebrat katalog – 50 Kč. Veškeré poplatky spojené s výstavou budou hrazeny v době příjmu zvířat na výstavu. Mladí chovatelé manipulační poplatek nehradí (v přihlášce potvrdí razítkem a podpisem domovská ZO), pokud však budou mladými chovateli přihlášena zvířata na prodej, klecné za prodejná zvířata platí. Vstup má každý vystavovatel na celou dobu výstavy volný.

Přihlášení ptáci musí být na výstavu dodáni ve středu 11.11.2015 v době od 16,00 do 20,00 hodin nebo ve čtvrtek 12.11.2015 do 8,00 hodin. Posouzení proběhne ve čtvrtek 12.11.2015 od 8,00 hodin bez přístupu veřejnosti.

Výstava bude pro návštěvníky otevřena v pátek 13.11.2015 od 10,00 do 17,00 hodin, v sobotu 14.11.2015 od 8,00 do 17,00 hodin a v neděli 15.11.2015 od 8,00 do 15,00 hodin. Slavnostní ukončení výstavy a předání cen proběhne v neděli 15.11.2015 v 14,00 hodin.

Veterinární dozor při příjmu zvířat na výstavu zajistí veterinární lékař. Všechna zvířata musí být v době přejímky klinicky zdravá. Pokud ptáci budou jevit příznaky onemocnění, nebudou na výstavu přijati.

Výstavní výbor si vyhrazuje právo provést změny výstavních podmínek v zájmu zdárného průběhu výstavy a případně omezit počet vystavených zvířat. Výstavní výbor si vyhrazuje zrušit výstavu z nepředpokládaných důvodů (tzv. vyšší moci). V případě ztráty, či úhynu vystaveného jedince jednoznačně zaviněného pořadatelem bude vystavovateli uhrazena jeho cena maximálně do výše stanovené v doporučených cenách zvířat schválených ÚOK ČSCH. Vystavovatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou uvedeny v katalogu výstavy a na internetových stránkách.

autor: Miroslav Lifart
vloženo: 26. 10. 2015 11:30

Design: Miroslav Horák | Redakční systém vytvořilo Devtea.cz
Copyright 2005–2017 Amadina-Gouldove.com, všechna práva vyhrazena.
Použití jakýchkoliv částí těchto stránek je možné výhradně se souhlasem autorů.
Kontakt | Bannery pro váš web