Partneři:

Dvě rozdílná hnízdění samice Amadiny Gouldové

Ve svém následujícím krátkém příspěvku se chystám popsat průběh dvou hnízdění amadin gouldové, která se však svým výsledkem liší jako den a noc. V případě obou hnízdění se popis týká stejné samice, samci jsou u každého hnízdění jiní.

Pravděpodobně půjde o zážitek, který ve svém chovu amadin gouldové zaznamenali i další chovatelé. Je také možné, že volili v danou chvíli jiné postupy a jiná řešení. A ty se zcela jistě nabízejí v závislosti na konkrétních podmínkách a technice chovu toho či onoho chovatele.

Já ve svých řádcích zachytím postřehy chovatele a mého dlouholetého kamaráda a přítele pana Rostislava Stehlíka.

Chovatel Rostislav Stehlík.

První hnízdění:

Pan Stehlík vytvořil uměle pár. Nešlo tedy i přirozený výběr partnera. I přesto se mladí, oba jednoroční ptáci k sobě měli. Sameček v zápětí předváděl svůj namlouvací rituál, na který samice pozitivně reagovala.

Samička, která sama odchovala 3 mladé.

Problémy nastaly až po vysezení snůšky. Zatímco samice mladé stále zahřívala a krmila je, samec se ke svým potomkům stavěl vyloženě negativně. Neustále je vyhazoval z hnízda. A tak nastal souboj pana Stehlíka se samečkem. Pan Stehlík mladé vždy posbíral na dně klece a vložil zpět do budky. Sameček je stejně umíněně v zápětí vyhodil. A nastalo dilema co dál? Bylo zcela evidentní, že samička se o mladé starat chce.

Jedno z odchovaných mladých.

Protože pan Stehlík ve svém chovu amadin gouldové nevyužívá chůviček jako náhradní rodiče, protože neměl v danou chvíli k dispozici jiný pár amadin gouldové, který by byl ve stejné fázi hnízdění jako dotčený pár, rozhodl se samce odchytit a umístit do proletovačky. A nechal vše na samici, která se dosud jevila jako vzorná matka. Instinkt jej nezklamal.

V popředí další odchované mládě, v pozadí odchov od jiného páru.

Samice se nadále o mladé starala sama. Vzorně je krmila a zahřívala. Proto se dnes pan Stehlík může těšit z tří mladých, které samice sama odchovala. Ne vždy se v chovu zadaří, aby jeden či druhý rodič odchoval své mladé sám. A tak samička aspirovala na pomyslný titul "matka roku".

Druhé hnízdění:

Stejná samice, jiný samec. A jak je vidět z přiložené fotografie, vybral pan Stehlík pro svou samici opravdového krasavce. Výběr se opět podařil. Pár po nějaké chvíli zahnízdil. Oba ptáci se vzorně střídali na snůšce a nic nenapovídalo tomu, že by měly nastat nějaké problémy. Ty však bohužel přišly a opět až ve chvíli, kdy se mladí ptáci vylíhli.

Samec pro druhé hnízdění.

Pan Stehlík odjel na burzu exotického ptactva v Týništi nad Orlicí. Při návratu zjistil, že jsou mladé opět vyházené z budky ven a oba rodiče se zdržují zásadně mimo prostor budky. Tentokrát přímo nezjistil původce vyhazování mladých. Protože i když mladé jako při prvním hnízdění sesbíral a vrátil zpět do budky, ani jeden z rodičů se do budky již nevrátil. Dokonce ani ona samice, která se tak hrdinně o své mladé při prvním hnízdění postarala sama. O svou druhou snůšku nejevila žádný zájem. Dlužno dodat, že již v této fázi byla některá ptáčata ze snůšky uhynulá. Než se pan Stehlík stačil z burzy v Týništi v neděli odpoledne vrátit (mezitím ještě absolvoval kratší návštěvu u jiného chovatele amadin gouldové), došlo zřejmě i přes vysokou teplotu v pokoji u některých mladých k podchlazení a následnému úhynu.

Nově vytvořený pár pro druhé hnízdění.

Zbylé mladé tedy sesbíral a vrátil zpět do budky. Očekával alespoň od samice nějaký zájem, který se však nedostavil. Ani samice, ani samec, se již do budky nevrátili. A to ani na noc. Zajímavé bezesporu je, že sotva se ráno rozsvítilo osvětlení, byla zbylá mláďata opět vyhozena z budky ven. Kdy je některý z rodičů stačil vyhodit, není panu Stehlíkovi jasné doposud. Hned po rozsvícení světel šel pár kontrolovat. Večer byly mladé v budce, ráno již ne. Není mu jasné, kdy a který z ptáků tak rychle stačil mladé vyhodit. V této chvíli však již žilo jen jedno. Chovatel stále doufal, že se samice vzpamatuje a stejně jako v prvním případě se nakonec ujme svých rodičovských povinností. To se však bohužel nestalo. A protože platí stejně jako při prvním hnízdění, že pan Stehlík neměl kam zbylé mladé umístit, musel se nakonec smířit s tím, že z této snůšky mu nezbyde jediné živé mladé.

Mladé z prvního hnízda, v pozadí odchov jiného páru.

Zde si možná chovatel klade otázku, jak je možné, že se tak diametrálně změní chování samice. Při prvním odchovu se postará o své mladé prakticky sama, při odchovu druhém o mladé vůbec neprojeví zájem. Co je příčinou? Pár neharmonizuje? Stres? Byli ptáci na hnízdění příliš mladí? Těžko říct. Pár se zdál být harmonizující a sladěný. Do líhnutí mladých hnízdění probíhalo bez nějakých excesů. Naopak, dá se říct, že probíhalo vzorně.

Stáří ptáků by také neměl být problém. Samice již za sebou jednu vydařenou snůšku měla a i když samec nebyl ještě vyzkoušený, věk na hnízdění měl dostatečný. Byl starší dvanácti měsíců.

Pár z druhého hnízdění.

Mne osobně napadá jen stres z úleku. Pan Stehlík bydlí v Brně, tedy ve městě, které není zcela prosto rušivých momentů. Sám jsem v Brně bydlel přes 20 let. Proto vím, že stačila jedna hozená petarda, která nemusela bouchnout nutně jen v době silvestrovských oslav, stačilo intenzivně troubící auto, zvonící tramvaj, silný křik podnapilých návštěvníků restaurace, rvačka psů na chodníku před naším domem či jiná hlučná událost a bylo po hnízdění. Ptáci vyděšeně opustili hnízdo a často se na něj již nevrátili.

Pustil jsem se však ne tenký led spekulací. Vždyť přičina tak odlišného chování samice při hnízdění mohla být zcela jiná. Možná jsem ji zde vůbec nezmínil. Nicméně snad mi to případný čtenář těchto řádků odpustí a třeba se s námi podělí o nějaké své zkušenosti a postřehy ze svého chovu.

Foto - Petr Chumchal

autor: Miroslav Lifart
vloženo: 05. 03. 2017 00:01

Design: Miroslav Horák | Redakční systém vytvořilo Devtea.cz
Copyright 2005–2017 Amadina-Gouldove.com, všechna práva vyhrazena.
Použití jakýchkoliv částí těchto stránek je možné výhradně se souhlasem autorů.
Kontakt | Bannery pro váš web